BizLIVE -

Sau 9 tháng, Sabeco tạo ra 28.170 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,3% qua đó thu về 4.278 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 23%, hoàn thành 91% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Chi gần 1.000 tỷ đồng cho quảng cáo, trung bình mỗi ngày Sabeco thu về hơn trăm tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco – mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính  hợp nhất quý III với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của Sabeco tăng 14% lên mức 9.745 tỷ đồng, nhờ sản lượng và giá bán đều tăng. Giá vốn tăng chậm hơn với 9,6% giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 21,7% lên 24,6% tương ứng lợi nhuận gộp gần 2.399 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính đột biến từ 3,5 tỷ đồng lên 251 tỷ đồng nhờ lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng mạnh trong khi chi phí tài chính được hoàn nhập 14,3 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh quảng cáo, tiếp thị đã khiến chi phí bán hàng tăng 15% lên hơn 763 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể.

Sau khi trừ các chi phí, Sabeco thu về 1.459 tỷ đồng lãi sau thuế trong quý III, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sabeco tạo ra 28.170 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,3% so với cùng kỳ. Các sản phẩm bia chiếm tới 86%, thu về gần 24.300 tỷ đồng trong khi doanh thu từ rượu và cồn chiếm tỷ trọng nhỏ. Doanh thu bao bì vật tư tăng gần 300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn thứ 2 với hơn 3.700 tỷ đồng trong khi nước giải khát chỉ mang lại 187 tỷ đồng, giảm 17%.

Đáng chú ý, chỉ trong 9 tháng đầu năm, Sabeco đã chi gần 1.000 tỷ đồng để đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, tiếp thị và hỗ trợ khiến chi phí bán hàng cũng tăng đáng kể. Kết quả, công ty thu về 4.278 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tăng 23% so với cùng kỳ qua đó hoàn thành 91% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của “ông lớn” ngành bia này đã tăng hơn 2.400 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 24.777 tỷ đồng chủ yếu nhờ tích lũy lợi nhuận chưa phân phối tăng hơn 2.800 đồng lên 10.300 tỷ đồng. Nguồn tiền tích lũy thêm phần lớn được Sabeco sử dụng để gia tăng khoản tiền gửi ngắn hạn tại các ngân hàng lên 11.173 tỷ đồng, tăng 48% thời điểm đầu năm.

THANH HÀ