BizLIVE - Năm 2015 chứng kiến nhiều sự sụt giảm về cả doanh thu lẫn lợi nhuận của các công ty chứng khoán lớn. Thống kê dựa trên Báo cáo tài chính năm 2015 của 16 công ty chứng khoán lớn trên thị trường (SSI và VCSC là số liệu công ty mẹ).
[Chart] Toàn cảnh lỗ lãi của các “ông lớn” chứng khoán năm 2015

  

  

  

  

  

  

  

  

NGUYÊN MINH