BizLIVE - 22,5 triệu cổ phiếu trả thưởng trên sẽ được thực hiện theo tỷ lệ 45%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 45 cổ phiếu mới.
Cenland phát hành 22,5 triệu cổ phiếu trả thưởng cho cổ đông
Ảnh minh họa.
Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland).
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng cho việc trả cổ tức và cổ phiếu thưởng là 15/02/2019. Hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2018 theo tỷ lệ 15%, tức người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới.
Đồng thời, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 45% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 45 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.500.000 cổ phiếu.
Theo báo cáo tài chính mới công bố, quý IV/2018, Cenland đạt doanh thu 817 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn lại tăng gấp đôi so với cùng kỳ khiến lợi nhuận gộp co lại chỉ còn 184 tỷ đồng, giảm 18% so với quý IV/2017.
Hoạt động tài chính chiếm tỷ trọng không đáng kể. Chi phí bán hàng được tiết giảm 85% xuống còn hơn 4 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gấp đôi lên mức 49 tỷ đồng. Kết quả, Cenland báo lãi sau thuế giảm 23,6% so với cùng kỳ xuống 107 tỷ đồng.
Tính chung cả năm 2018, Cenland ghi nhận 1.687 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp rưỡi so với năm trước. Lãi ròng cả năm vẫn tăng 26,4% lên mức 320 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 315 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 6.010 đồng.
Tính đến cuối năm 2018, tổng tài sản của Cenland đã gia tăng đáng kể lên mức 2.327 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần thời điểm đầu kỳ. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ khoản hàng tồn kho (tăng hơn 454 tỷ đồng), các khoản phải thu (tăng 250 tỷ đồng) và tiền (tăng hơn 260 tỷ đồng).
Đáng chú ý, cùng với sự gia tăng của tài sản, nợ phải trả cùng vốn chủ sở hữu của Cenland cũng tăng đáng kể so với đầu năm. Theo đó, nợ phải trả đã tăng từ 476 tỷ đồng lên mức 837 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản nợ vay tài chính ngắn hạn tăng 70 tỷ đồng và phải trả ngắn hạn khác tăng hơn 290 tỷ đồng.

VẠN XUÂN