BizLIVE - Mục tiêu này tăng trưởng 15,8% so với năm 2018 và đóng góp khoảng 52,6% vào tổng doanh thu của công ty.
Cenland muốn thu 1.347 tỷ đồng từ môi giới bất động sản trong năm 2019
Một dự án do Cenland xây dựng và phân phối.
Cổng ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cenland – mã CRE) vừa công bố Báo cáo thường niên năm 2018.
Theo báo cáo, trong năm 2018, CRE đạt 1.678 tỷ đồng doanh thu, tăng 51% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 320 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so năm 2017.
Về cơ cấu doanh thu, doanh thu từ môi giới bất động sản đạt hơn 1.163 tỷ đồng, đóng góp khoảng 69% tổng doanh thu công ty. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản đạt khoảng 463 tỷ đồng, chiếm 27,4% doanh thu cả năm. Doanh thu từ dịch vụ quảng cáo, tổ chức sự kiện đạt hơn 60 tỷ đồng, còn cho thuê văn phòng chỉ đóng góp khoảng 420 triệu đồng.
Năm 2019, CRE đặt mục tiêu doanh thu dự kiến toàn công ty đạt 2.562 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 562,5 tỷ đồng, tăng 40% so với lợi nhuận đạt được năm 2018.
Kế hoạch kinh doanh năm 2019 của CRE.  
Đáng chú ý trong 2.562 tỷ đồng mục tiêu năm 2019 sẽ có 1.347 tỷ đồng thu từ môi giới bất động sản, tăng khoảng 15,8% so với năm 2018 và vẫn chiếm tỷ trọng khoảng 52,6% doanh thu cả năm. Doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ước đạt 1.102 tỷ đồng, tăng đột biến gấp khoảng 2,4 lần năm 2018. Doanh thu từ quảng cáo, dịch vụ cho thuê văn phòng cũng ước tính tăng mạnh trong năm 2019….

VẠN XUÂN