BizLIVE -

Sau khi miễn nhiệm chức vụ với 2 Phó tổng Giám đốc, Ban điều hành của Cenland còn 4 người.

Cenland miễn nhiệm 2 Phó tổng Giám đốc
Ảnh minh họa.
Công ty cổ phần Bất động sản Thế kỷ (Cenland, mã CRE) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức danh Phó tổng Giám đốc công ty với hai ông Trương Hùng Cường và Cấn Công Việt.
Theo quyết định vừa được ký ban hành, ông Cường và ông Việt sẽ bị miễn nhiệm chức vụ Phó tổng Giám đốc Cenland từ ngày 25/11/2019.
Như vậy, sau khi miễn nhiệm chức vụ 2 Phó tổng Giám đốc, Ban điều hành của Cenland còn 4 người. Đứng đầu là ông Nguyễn Thọ Tuyển, Tổng Giám đốc. Tiếp sau là 3 Phó tổng Giám đốc, gồm các ông, bà: Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Minh Hồi và Nguyễn Thị Thanh.
Theo báo cáo, quý III/2019, Cenland ghi nhận doanh thu thuần gần 569 tỷ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, với việc giá vốn bán hàng cũng ở mức cao, gần 400 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm 2018 do đó lợi nhuận gộp còn 169 tỷ đồng, tăng 38,5%.
Trong kỳ Cenland phát sinh 7,1 tỷ đồng chi phí lãi vay. Các khoản chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng đáng kể, lần lượt tăng 2,7 lần và tăng 40% so với cùng kỳ lên gần 3 tỷ đồng và 45 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 91 tỷ đồng, tăng 33%.
Lý giải về khoản lợi nhuận sau thuế trong báo cáo hợp nhất tăng 33%, Cenland cho biết do công ty mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh kéo theo doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Cenland ghi nhận doanh thu thuần hơn 1.613 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 282 tỷ đồng, tăng 32%. EPS của công ty đạt 3.469 đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối tháng 9/2019 ở mức 692,2 tỷ đồng.
Tính đến 30/9, tổng tài sản của CRE đạt 2.681 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. 

VÂN PHONG