BizLIVE -
Tính ra, tỷ suất lãi ròng của Casumina trong quý này chỉ là 3,86%, thấp nhất trong số các quý tính từ quý IV/2014. 
Casumina: Giá vật tư tăng, lãi sau thuế quý I/2017 chưa đến 30 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CSM) vừa công bố Báo cáo tài chính quý I/2017.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý này đạt hơn 748,3 tỷ đồng; tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Trong báo cáo giải trình, Casumina cho biết doanh thu tăng 63,6 tỷ đồng do chính sách tăng giá sản phẩm và tăng doanh số so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, giá vật tư tăng từ cuối năm 2016 cho đến thời điểm hiện tại đã dẫn đến giá vốn bán hàng cao, gần 646 tỷ đồng.

Có thể thấy, lợi nhuận gộp ở quý này chỉ còn gần 102,6 tỷ đồng; giảm gần 39% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý này chỉ là gần 2,8 tỷ đồng; giảm gần 36%. Sự sụt giảm so với năm 2016 này được Casumina lý giải do cùng kỳ năm trước có phát sinh thêm lãi tỷ giá, hơn 4 tỷ đồng. Trong khi ở quý này, phần lãi chênh lệch tỷ giá chỉ có gần 926 triệu đồng.

Chi phí tài chính trong quý này là gần 25,8 tỷ đồng; tăng gần 8 tỷ đồng, tương đương với gần 45% do chênh lệch tỷ giá và lãi tiền vay là gần 21 tỷ đồng, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý quý này lần lượt giảm 44,4% và 45,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi thuế, lợi nhuận sau thuế Casumina trong quý I/2017 là gần 29 tỷ đồng; giảm hơn 53,2% so với cùng kỳ. Tính ra, tỷ suất lãi ròng của Casumina trong quý này chỉ là 3,86%, thấp nhất trong số các quý tính từ quý IV/2014. 

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ là 2.144 tỷ đồng; tăng hơn 5% so với số đầu kỳ. Trong đó, Nợ ngắn hạn là 1.403 tỷ đồng, chiếm 65,4% tổng số nợ. Vay và nợ tài chính Casumina tính đến cuối kỳ là 1.829 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Đặc biệt, vay và nợ tài chính ngắn hạn tính đến 31/03/2017 là 1.103 tỷ đồng, tăng thêm gần 218 tỷ đồng so với số đầu kỳ.

NGỌC ĐỖ