BizLIVE -

Cổ phiếu TNC trên thị trường đã tăng hơn 80% trong vòng 2 tháng trở lại đây lên mức 33.000 đồng/cổ phiếu.

Cao su Thống Nhất (TNC) ước lãi quý III giảm 94% do không còn khoản cổ tức được chia
Ảnh minh họa.

CTCP Cao su Thống Nhất (mã TNC) vừa công bố kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm với tổng doanh thu và thu nhập khác đạt 97 tỷ đồng, thực hiện 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,5 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ và thực hiện 91% kế hoạch năm.

Trên báo cáo tài chính bán niên, Cao su Thống Nhất ghi nhận 29,7 tỷ đồng doanh thu và 49,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau 6 tháng đầu năm. Như vậy, Cao su Thống Nhất ước lãi sau thuế khoảng 2,1 tỷ đồng trong quý III/2020, giảm tới 94% do không còn khoản cổ tức được chia như cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, Cao su Thống Nhất đặt mục tiêu đạt 121,5 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế 56 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 53 tỷ đồng. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 15%. Do đó, nhiệm vụ trong quý IV là doanh thu đạt và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng thống nhất việc triển khai trồng mít và cây nhàu trong năm 2021. Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục nghiên cứu khả thi trong quý IV để báo cáo HĐQT chi tiết về quy mô diện tích, nhân lực, nguồn lực tài chính và phương án thực hiện.

Cổ phiếu TNC đã tăng mạnh từ đầu năm 2020 bất chấp ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 lên thị trường chung. Đặc biệt trong 2 tháng trở lại đây, cổ phiếu này đã tăng hơn 80% lên giao dịch quanh vùng đỉnh 33.000 đồng/cổ phiếu.

THANH HÀ