BizLIVE - Năm 2016 Cao su Thống Nhất đạt 22 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 58,4% kế hoạch; sản lượng cao su khai thác đạt 1.125 tấn vượt 112,2% kế hoạch cả năm.
Cao su Thống Nhất: Quá thận trọng khi lên kế hoạch lợi nhuận 12,6 tỷ đồng cho năm 2017 ?
Ảnh minh họa.

Hội đồng quản trị CTCP Cao su Thống Nhất (mã TNC) vừa quyết nghị thông qua ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Theo đó, năm 2016, TNC ước đạt 86 tỷ đồng doanh thu; lợi nhuận sau thuế ước đạt 22 tỷ đồng.

Với kết quả trên, TNC đã vượt 9,4% kế hoạch doanh thu và 58,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm 2016. Trước đó, TNC đặt kế hoạch doanh thu 78,6 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế 13,885 tỷ đồng.

Nguồn: TNC 

Năm 2017, TNC định hướng đặt chỉ tiêu doanh thu 75 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 12,6 tỷ đồng. Cả 2 chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế kế hoạch năm 2017 đều thấp hơn số kế hoạch và thực hiện của TNC ở năm 2016. Đặc biệt, về sản lượng mủ quy khô khai thác năm 2017 là 1.280 tấn, cao hơn so với thực hiện của năm 2016 (thực hiện đạt 1.125 tấn).

Phải chăng TNC đã quá thận trọng khi xây dựng chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017? Bởi giá cao su toàn cầu kỳ vọng sẽ tăng trong năm 2017 lên khoảng 2.000 – 2.500 USD/tấn nhờ nỗ lực cắt giảm cung của các nước sản xuất lớn và thời tiết không mấy thuận lợi cho công tác lấy mủ và đóng gói.
Dẫn lời ông Pol Sopha, Tổng giám đốc Sở cao su trực thuộc Bộ Nông nghiệp Campuchia trên tờ Khmer Times đầu tháng 12 cho rằng nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu giảm khoảng 300.000 tấn và giá sẽ tăng lên khoảng 2.000 – 2.500 USD/tấn trong năm 2017. 4 nước trụ cột trong Hiệp hội các nước Sản xuất Cao su thiên nhiên, gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia đã thống nhất tạm ngừng xuất khẩu cao su ra thị trường để ổn định giá.

HỒNG QUÂN