BizLIVE - Trong Quý II và 6 tháng đầu năm sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng lần lượt 27,8% và 20,8% so với cùng kỳ 2018. 6 tháng đầu năm QNP ước đạt 56% kế hoạch lợi nhuận năm.
Cảng Quy Nhơn (QNP): Lợi nhuận Quý II tăng 24% nhờ sản lượng hàng thông qua cảng tăng mạnh

Báo cáo tài chính mới công bố của Cảng Quy Nhơn (mã QNP) cho thấy, doanh thu thuần hợp nhất Quý II/2019 đạt 224,9 tỷ đồng, tăng 18,6%; lũy kế 6 tháng đạt 404,6 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2018.

Lợi nhuận thuần hợp nhất Quý II đạt 48,2 tỷ đồng, tăng 25,2%; lũy kế 6 tháng đạt 70,2 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2018.
Trong kỳ mặc dù doanh thu hoạt động tài chính giảm, nhưng lãi hoạt động tài chính biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng doanh thu.
Lợi nhuận trước thuế Quý II đạt 48,2 tỷ đồng, 6 tháng đạt 70,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý II đạt 39 tỷ đồng, tăng 23,7%; 6 tháng đạt 56,7 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2018.
Năm 2019, QNP đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 125 tỷ đồng. Với kết quả trên, 6 tháng đầu năm ước tính QNP đã hoàn thành 56% kế hoạch lợi nhuận năm.  

HỒNG QUÂN