BizLIVE -

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TLG lãi 185 tỷ đồng sau thuế, tăng 12,8% so với cùng kỳ qua đó hoàn thành 57% kế hoạch năm 2019.

Bút bi Thiên Long (TLG) lãi 153 tỷ đồng sau thuế trong quý II, tăng gần 44%
Ảnh minh họa.

CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã TLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với kết quả kinh doanh tăng trưởng. Cụ thể, TLG ghi nhận 957 tỷ đồng doanh thu thuần và 153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16,8% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TLG tạo ra 1.538 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu đạt 271,3 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước trong khi đó doanh thu nội địa tăng 65,2 tỷ đồng lên 1.267 tỷ đồng thể hiện rõ đặc tính mùa vụ khi tiêu thụ trong mùa thấp điểm quý I đã chuyển sang quý II.
  

Sau khi trừ các chi phí, TLG thu về 185 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 12,8% so với kết quả nửa đầu năm 2018, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.358 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, TLG đã hoàn thành 57% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của TLG đã tăng 27,6% so với đầu năm lên 2.290 tỷ đồng. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi cuối kỳ tăng mạnh từ 145 tỷ đồng lên 549 tỷ đồng trong đó đáng chú ý khoản 293 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 6 tháng đến 1 năm mới phát sinh từ đầu năm.

Về nguồn vốn, với việc thu ròng 414,7 tỷ đồng từ đợt phát hành cho cổ đông NWL Cayman Holdings Ltd với giá 85.000 đồng/cổ phiếu dẫn đến thặng dư vốn cổ phần tăng 364,7 tỷ đồng so với đầu năm 2019. Ngoài ra, TLG còn tích lũy được 485,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 193 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ