BizLIVE - Theo BCTC hợp nhất của CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR), doanh thu thuần đạt 28.899 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.507 tỷ đồng.
BSR báo lãi quý IV/2019 đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 163,62%
Ảnh minh họa.
Trong quý IV/2019, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất được vận hành 107% công suất thiết kế; doanh thu thuần đạt hơn 28.889 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước hơn 2.775 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.507 tỷ đồng.
Giá dầu thô (Dated Brent) trong quý tăng từ 59,72 USD/thùng bình quân tháng 10/2019 lên 67,02 USD/thùng bình quân tháng 12/2019 đã tạo nhiều thuận lợi cho BSR do lúc này tồn kho có giá thấp hơn giá thị trường. Công ty được hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền khoảng 34 tỷ đồng; khoảng cách giá dầu thô và giá các sản phẩm chính trong quý IV năm 2019 tốt hơn cùng kỳ năm trước (khoảng cách giá Dated Brend giữa xăng A95 và dầu thô là 19,58 USD/thùng).
Ngoài ra, BSR cũng đã thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí tối đa. Vì vậy quý IV năm 2019, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.507 tỷ đồng trên BCTC hợp nhất, cao hơn 163,62% so với cùng kỳ năm trước.
 
Lũy kế cả năm 2019, BSR ghi nhận doanh thu đạt hơn 102.823 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 9.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2.756 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 33.936 tỷ đồng, tăng 2.559 tỷ đồng so với con số vốn chủ sở hữu cuối 2018 là 31.377 tỷ đồng. Nợ phải trả đạt hơn 19.511 tỷ đồng, giảm gần 2.000 tỷ đồng so cùng kỳ 2018. Tính hết năm 2019, tổng tài sản BSR đạt 53.448 tỷ đồng, tăng hơn so với cùng kỳ 2018.
Được biết, BSR đang chuẩn bị sẵn sàng cho đợt bảo dưỡng tổng thể lần thứ 4 NMLD Dung Quất (từ ngày 12/6/2020 đến 01/08/2020).

MAI HƯƠNG