BizLIVE - Quỹ Tích luỹ trả nợ hiện cũng đang định kỳ phải trả nợ thay cho nhiều dự án, doanh nghiệp gặp khó khăn như Giấy Phương Nam, SBIC… do đó không còn nguồn để hỗ trợ cho Vinachem và dự án Đạm Ninh Bình, Bộ Tài chính cho biết.
Bộ Tài chính: Ngân sách không thể ứng vốn trả nợ cho Trung Quốc thay Vinachem
Dự án nhà máy đạm Ninh Bình do Vinachem làm chủ đầu tư. Ảnh: TL

Liên quan đến khoản nợ China Eximbank tại dự án Đạm Ninh Bình do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) làm chủ đầu tư, với số tiền vay nợ hiện còn 162,5 triệu USD, Vinachem đã đưa ra đề xuất sẽ trả nợ lãi, phí, không trả nợ gốc trong 5 năm.

Cụ thể, Vinachem sẽ trả nợ 10 kỳ với số tiền là 125 triệu USD từ kỳ 21/7/2017 đến 21/1/2022. Như vậy, tổng số nợ gốc còn lại hiện tại của khoản vay (13 kỳ với số tiền 162,5 triệu USD) sẽ được chủ đầu tư tiếp tục trả từ kỳ 21/7/2022 đến hết 2028.

“Như vậy, theo phương án này thì từ năm 2017 đến năm 2020, ngân sách nhà nước sẽ phải ứng vốn để trả nợ cho phía Trung Quốc thay Vinachem với tổng số tiền là 125 triệu USD”, Bộ Tài chính cho hay.

Trong khi đó, theo Bộ Tài chính, nguồn thu của Quỹ Tích luỹ trả nợ rất hạn chế. Ngoài ra, Quỹ Tích luỹ trả nợ hiện nay cũng đang định kỳ phải trả nợ thay cho nhiều dự án, doanh nghiệp gặp khó khăn như Giấy Phương Nam, Tổng công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin nay là SBIC)… do đó, Quỹ Tích luỹ trả nợ không còn nguồn để hỗ trợ cho Vinachem và dự án Đạm Ninh Bình.

Sau khi so sánh tổng doanh thu và thu nhập của Vinachem sau khi trừ đi chi phí sản xuất kinh doanh và trước khi trích lập dự phòng và phân chia lợi nhuận trong giai đoạn 2017-2021 với nghĩa vụ trả nợ gốc cho China Eximbank, Bộ Tài chính cho biết, Vinachem vẫn có khả năng cân đối nguồn trả nợ gốc cho khoản vay China Eximbank của Công ty Đạm Ninh Bình.

Cũng theo Bộ Tài chính, theo kế hoạch dòng tiền, Vinachem cũng dự kiến tiếp trả nợ thay Công ty Đạm Ninh Bình các khoản vay dài hạn cho VDB (dư nợ gốc đến 31/12/2016 là 2.698 tỷ đồng và sẽ trả hết năm 2023), Vietinbank (dư nợ gốc đến 31/12/2-16 là 631 tỷ đồng và sẽ trả hết vào năm 2021) trong khi lại đề xuất hoãn giãn nợ vay lại từ Chính phủ là không phù hợp với bối cảnh nợ công đang ở mức cao và nguồn thu ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Báo cáo tài chính của Vinachem năm 2016 tính đến 31/12/2016 cho thấy Vinachem đang góp vốn đầu tư vào 39 công ty con, công ty liên doanh liên kết nhưng không có dự kiến dòng tiền từ 2018 đến 2021 về nguồn thu từ thoái vốn tại các công ty này. Trường hợp Vinachem thực hiện thoái vốn thành công thì sẽ bổ sung thêm nguồn vốn cho trả nợ.

Ngoài việc vay nợ China Eximbank với số tiền còn 162,5 triệu USD, Đạm Ninh Bình cũng là “con nợ” của nhiều ngân hàng trong nước như BIDV Tây Hồ, Vietcombank Ninh Bình, VDB… Mặc dù Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đã hỗ trợ công ty trả nợ thay khoản nợ gốc và lãi vay đầu tư đến hết năm 2016 nhưng Đạm Ninh Bình vẫn không thể cân đối được dòng tiền để trả cho các khoản vay ngắn hạn.

Dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng tuy nhiên, tính đến 1/9/2016 tổng tiền nợ đã lên đến hơn 10.384 tỷ đồng, trong đó hơn 610,2 tỷ đồng nợ quá hạn nằm chủ yếu ở Vietcombank Ninh Bình và BIDV Tây Hồ.

NGUYỄN THẢO