Bộ Giao thông vận tải “chốt giá” Vietnam Airlines hơn 2,7 tỷ USD

Nguyên Minh - Hà Anh

09:31 23/05/2014

BizLIVE - Bộ Giao thông vận tải vừa có quyết định chính thức về giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa của Công ty mẹ - Tổng công ty hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), ở mức trên 2,74 tỷ USD.

Bộ Giao thông vận tải “chốt giá” Vietnam Airlines hơn 2,7 tỷ USD

Ảnh minh họa

Theo đó, giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm ngày 31/3/2013 của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) là 57.156,5 tỷ đồng, tương đương 2,744 tỷ USD. 

Trong đó, giá trị phần vốn nhà nước tại Vietnam Airlines là 10.576,4 tỷ đồng, tương đương 507,79 triệu USD. 

Xác định bằng phương pháp khác tại thời điểm 31/12/2013, giá trị thực tế của Vietnam Airlines để cổ phần hóa ở mức 57.047,8 tỷ đồng, tương đương 2,739 tỷ USD. 

Trong đó giá trị thực tế phần vốn của nhà nước là 23.493,9 tỷ đồng (tương đương 1,128 tỷ USD). 

Tài sản không đưa vào cổ phần hóa chiếm 144,5 tỷ đồng. Trong đó Công ty mẹ chiếm 38 tỷ đồng, VINAPCO chiếm 5,3 tỷ đồng và VAECO chiếm 101 tỷ đồng. 

Vietnam Airlines không được điều chỉnh lại sổ sách kế toán theo giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đồng thời có trách nhiệm tiếp tục xử lý và hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà đất theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa, đối chiếu công nợ phải thu phải trả...

NGUYÊN MINH - HÀ ANH