BizLIVE - Bộ Công Thương đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế.
Bộ Công Thương tiếp tục chuyển một số vụ việc liên quan đến VEAM sang Bộ Công an

Tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 16/5, tại trụ sở Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM, mã VEA), Bộ Công Thương đã công bố Kết luận Thanh tra số 3202/KL-BCT về công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác tổ chức cán bộ tại Tổng công ty máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP.

Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2018, mặc dù kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, tuy nhiên thu nhập chủ yếu do lợi nhuận từ các công ty liên doanh (Toyota, Honda...) mang lại.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều đơn vị thuộc VEAM không đạt hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Quá trình quản lý, điều hành tại VEAM và một số đơn vị thành viên còn tồn tại nhiều sai phạm, thiếu sót.

Cụ thể, có nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ… gây thiệt hại, lãng phí tài sản của nhà nước.

Bộ Công Thương đã yêu cầu VEAM, các đơn vị liên quan thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các nội dung Kết luận Thanh tra.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã tiếp tục chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế.

Trước đó, ngày 10/12/2018, Bộ Công Thương đã có Công văn số 1042/BCT-TCCB chuyển một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ, xử lý trách nhiệm theo quy định. Hiện nay, Bộ Công an đang thực hiện việc điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019 vừa công bố, Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (VEAM – mã VEA) ghi nhận 1.125 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so với cùng kỳ. Giá vốn tăng cao dẫn đến lợi nhuận gộp giảm hơn 63% xuống 38 tỷ đồng.

Dù vậy, lợi nhuận sau thuế trong kỳ của VEAM lại tăng hơn 22% so với quý I/2018 lên mức 1.271 tỷ đồng trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 1.262 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 949,73 đồng.

BẢO VY