BizLIVE - Hội đồng quản trị BMC quyết nghị chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Tổng.
BMC: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cao cấp. 

Theo đó, Hội đồng quản trị BMC quyết nghị chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đối với ông Ngô Văn Tổng kể từ ngày 4/6/2014 theo nguyện vọng cá nhân. 

Cùng với đó, BMC bổ nhiệm ông Lê Anh Vũ - hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc BMC - vào chúc vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc thay thế cho ông Ngô Văn Tổng từ 4/6/2014. 

Được biết, ông Ngô Văn Tổng sinh năm 1964, giữ chức vụ Tổng giám đốc BMC từ tháng 4/2006 và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 4/2017. 

Ông Lê Anh Vũ sinh năm 1962, trở thành thành viên Hội đồng quản trị BMC từ tháng 4/2007 và giữ chức Phó tổng giám đốc BMC từ tháng 11/2012. 

Kết quả hoạt động kinh doanh quý I/2014, doanh thu của BMC chỉ đạt chưa đầy 44 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,22 tỷ đồng, lần lượt giảm 57% và 70% so với cùng kỳ năm ngoái. 

NGUYÊN MINH