BizLIVE - Tập đoàn Bitexco vừa có đề xuất với tỉnh Quảng Ninh về việc nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Bitexco muốn “quản” vịnh Hạ Long trong 50 năm
Vịnh Hạ Long.

Đề án nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch do Tập đoàn Bitexco đưa ra gồm 5 phần chính: Hiện trạng du lịch của vịnh, đề xuất phương án kinh doanh, đề xuất mô hình nhượng quyền, kế hoạch triển khai và năng lực của Tập đoàn. 

Mục tiêu đặt ra của Đề án nhằm phát triển Hạ Long thành điểm đến hàng đầu trong khu vực Đông Á và tạo thương hiệu du lịch đẳng cấp quốc tế cho Vịnh Hạ Long; hướng tới khai thác, quản lý tổng thể, đồng bộ, chuyên nghiệp.

Đồng thời, đảm bảo tính phù hợp với chiến lược vùng, tính bền vững của thiên nhiên và tính an toàn du lịch cho Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. 

Trên cơ sở đó, Bitexco đề xuất phương án kinh doanh với 6 mục tiêu cơ bản: Tạo thương hiệu du lịch mạnh; hướng tới khai thác, quản lý tổng thể, đồng bộ, chuyên nghiệp; 

Đảm bảo phù hợp với chiến lược vùng, tính bền vững của thiên nhiên; thu hút sự hiện diện của các thương hiệu hàng đầu quốc tế; nâng cao chất lượng khách du lịch; thu hút lao động trong lĩnh vực du lịch.

Tập đoàn đề nghị tỉnh nhượng quyền thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong vòng 50 năm. 

Hợp đồng được thực hiện trên nguyên tắc: Tận dụng thế mạnh các bên, chia sẻ rủi ro và lợi ích hợp lý; giảm thiểu sự thay đổi, không gây ảnh hưởng bất lợi cho các bên; giảm bớt trách nhiệm, rủi ro và đảm bảo doanh thu cho tỉnh; mang lợi ích kinh tế đủ hấp dẫn cho nhà đầu tư tư nhân.
Tại cuộc họp, các sở, ngành cũng tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng như: Thời gian nhượng quyền theo đề xuất; không gian thu phí và quản lý du lịch Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long trong đó bao hàm cả không gian dưới nước, trên bờ và các vùng phụ cận có liên quan; giải pháp cụ thể, lộ trình giải quyết mối quan hệ, cơ chế quản lý, khai thác, phát triển du lịch trên Vịnh giữa Bitexco với các đơn vị, tổ chức đang kinh doanh dịch vụ du lịch trên Vịnh Hạ Long hiện nay…
Trước đề nghị của Tập đoàn Bitexco, ông Nguyễn Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, khẳng định, tỉnh đánh giá cao đề án của tập đoàn, tuy nhiên đây mới chỉ là những bước nghiên cứu ban đầu. 
Vì vậy, ông Thành đề nghị, Tập đoàn Bitexco cử các chuyên gia cùng làm việc với sở, ngành liên quan trong tỉnh nhằm làm rõ hơn các nội dung của đề án hợp tác.

Mục tiêu lớn nhất của sự hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Vịnh để phát huy giá trị di sản cả về mặt kinh tế, các yếu tố xã hội, môi trường… 

Vì vậy, xét trên nội dung tổng thể đã báo cáo, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh, đề nghị Tập đoàn Bitexco đổi tên đề án thành Nâng cao chất lượng khai thác dịch vụ Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long.

Đồng thời, ông Đọc cũng lưu ý với đại diện của Bitexco: Chủ trương của tỉnh là bàn giao cho nhà đầu tư về quản trị khai thác, vì vậy giao cho Tập đoàn Bitexco tiếp tục nghiên cứu sâu thêm về nội dung; tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các sở, ngành để sớm hoàn thiện bản đề án.

VŨ MINH