BizLIVE - Hòa Bình Corp sẽ trình phương án bán 25 triệu cổ phần cho Hyundai Elevator (Hàn Quốc), bầu mới Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới với hai thay đổi mới.
“Biến mới” ở Hòa Bình Corp?
Năm 2019, HBC dự trình đại hội kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 18.600 tỷ đồng, tăng 1,6% và lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện của năm 2018.

Ngày 16/4/2019, Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Hòa Bình Corp, mã HBC) sẽ tiến hành đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kỳ họp năm nay, Hội đồng Quản trị của HBC sẽ trình đại hội đồng cổ đông nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc phát hành cổ phần bán cho đối tác chiến lược Hàn Quốc, sự ứng cử tham gia Hội đồng Quản trị của đối tác Hàn Quốc và ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập “đáng chú ý” - ông Đặng Hồng Anh, con trai của doanh nhân Đặng Văn Thành, hiện là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR).

Năm 2018, HBC dự kiến sẽ chia trả cổ tức 8% trong đó 3% bằng tiền và 5% bằng cổ phiếu. Lợi nhuận còn lại sau phân phối gần 466 tỷ đồng.
Năm 2019, HBC dự trình đại hội kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 18.600 tỷ đồng, tăng 1,6% và lợi nhuận sau thuế 720 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện của năm 2018. Cổ tức kế hoạch 15%.
Như tiết lộ trước đó của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông Lê Viết Hải về việc HBC đã chọn được đối tác chiến lược là tổ chức nước ngoài, kỳ họp thường niên năm nay, HBC sẽ trình đại hội đồng cổ đông phương án phát hành riêng lẻ 25 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 12,75% vốn điều lệ của HBC hiện tại) cho đối tác Huyndai Elevator Co., Ltd với giá chào bán 23.000 đồng/cổ phiếu (sau khi đã chia cổ tức năm 2018 bằng tiền và cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong quý 2/2019.
25 triệu cổ phiếu nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định. Ước tính sau khi hoàn tất đợt chào bán, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại HBC là 49% (nhờ HBC đã phát hành cổ phần trả cổ tức năm 2018 tỷ lệ 5%).
Ước tính HBC sẽ thu về 575 tỷ đồng từ đợt chào bán nói trên. Vốn huy động được sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động xây dựng; mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng hoạt động kinh doanh tại thị trường nước ngoài.  
Đi kèm cùng hợp đồng mua bán cổ phần giữa Huyndai Elevator và HBC, HBC sẽ hỗ trợ tối đa cho Huyndai Elevator trong cung cấp các sản phẩm thang máy, thang cuốn tại các dự án do HBC tham gia với tư cách chủ đầu tư/nhà thầu; Huyndai Elevator giới thiệu HBC làm nhà thầu cho các khách hàng của Huyndai Elevator tại Việt Nam và nước ngoài; Sản phẩm Huyndai Elevator cũng cấp cho HBC với mức giá cạnh tranh và điều kiện ưu đãi nhất.

Như vậy, sau nhiều năm “kén chọn”, HBC đã có đối tác chiến lược là một tổ chức không chỉ hỗ trợ HBC về mặt tài chính mà cùng HBC hợp tác phát triển trong lĩnh vực xây dựng – lĩnh vực hoạt động của HBC, ở trong nước và nước ngoài.
Điểm đáng chú ý tiếp theo trong kỳ họp năm nay, HBC sẽ bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 – 2024 với 8 thành viên, tăng thêm 2 thành viên so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 3 thành viên độc lập (2 đang còn nhiệm kỳ và 1 sẽ bầu mới). Và ông Đặng Hồng Anh, con trai doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC Land sẽ ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
Ngoài ra, với hơn 12,5% vốn tại HBC sau khi mua thành công, Huyndai sẽ cử 1 đại diện tham gia Hội đồng Quản trị là ông Parl Seok Bae.
HBC cũng sẽ trình đại hội đồng cổ đông hướng chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài, trong đó tổng giá trị các khoản đầu tư ra nước ngoài tối đa 10% vốn chủ sở hữu tại thời điểm đầu tư; chủ trương thành lập Học viện Hòa Bình. 

 

HỒNG QUÂN