BizLIVE - 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sa Giang tăng trưởng 30,6% trong khi Bích Chi sụt giảm 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, cả Sa Giang và Bích Chi đang có triển vọng về đích sớm khi 6 tháng đầu năm đã hoàn thành lần lượt 54,4% và 59,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Bích Chi tham vọng đặt chân vào Sa Giang vì hoạt động sản xuất kinh doanh đang sụt giảm?
CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang (mã SGC) đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2017. Theo đó, quý II doanh thu thuần đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 9,1%; lợi nhuận gộp đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 11,6%; lợi nhuận trước thuế đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 143,8 tỷ đồng, tăng 12,9%; lợi nhuận trước thuế đạt 20,1 tỷ đồng, tăng 30,6% so với 6 tháng đầu năm 2016. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt gần 16 tỷ đồng trong đó quý II đóng góp 7,4 tỷ đồng.
Sa Giang cho biết, trong kỳ doanh thu chủ yếu đến từ sản xuất và kinh doanh bánh phồng tôm; doanh thu từ thị trường nội địa và thị trường nước ngoài đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2017, SGC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm SGC đạt 54,4% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
CTCP Thực phẩm Bích Chi (Bích Chi) cho biết doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đến từ sản xuất kinh doanh bánh phồng tôm, bột các loại đậu, mì và hủ tiếu. Ở thị trường xuất khẩu doanh thu và biên lợi nhuận gộp 6 tháng đầu năm 2017 sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó ở thị trường nội địa, doanh thu tăng và biên lợi nhuận tăng cao.
Nguồn: Báo cáo tài chính Bích Chi 
Trong quý II, doanh thu thuần đạt 106,8 tỷ đồng, giảm 4,9%; lợi nhuận gộp đạt 25,7 tỷ đồng, giảm 12,9%; lợi nhuận trước thuế đạt gần 13 tỷ đồng, giảm 28,7%so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 223,9 tỷ đồng, tăng 7,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 26,9 tỷ đồng, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 21,5 tỷ đồng, trong đó quý II đóng góp 10,4 tỷ đồng.
Năm 2017, Bích Chi đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 40 - 45 tỷ đồng. Như vậy 6 tháng đầu năm Bích Chi đã hoàn thành 59,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 45 tỷ đồng.
Tại đại hội đồng cổ đông năm 2017, Đại hội đồng cổ đông của Bích Chi đã thông qua việc tham gia đấu thầu cổ phiếu SGC trong trường hợp có tổ chức đấu thầu. Phải chăng, sản xuất và kinh doanh phồng tôm của SGC trong thị trường nội địa và nước ngoài đang tăng trưởng khá tốt là mục tiêu để Bích Chi nhắm đến, nhất là khi thị trường xuất khẩu của Bích Chi đang bị sụt giảm?

HỒNG QUÂN