Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC) vừa tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013, thay thế 3 thành viên HĐQT.
BIC thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị
BIC thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị sau phiên họp Đại hội cổ đông bất thường.

Nội dung chính của phiên họp gồm bầu thành viên HĐQT độc lập, thay thế thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của BIDV và cập nhật tình hình kinh doanh của BIC tới hết Quý III/2013.

Theo đó, ĐHCĐ BIC đã thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với các ông Trần Xuân Hoàng, Đặng Quang Vinh và Trịnh Minh Tâm có đơn từ nhiệm do yêu cầu công việc và phân công nhiệm vụ mới của BIDV. Đồng thời, bầu bổ sung 3 thành viên mới gồm bà Đặng Thị Hồng Phương, ông Tôn Lâm Tùng và ông Lê Ngọc Lâm tham gia HĐQT BIC nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Cũng theo báo cáo cập nhật của BIC, với tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm 25,2% của BIC sau 9 tháng đầu năm, cao hơn nhiều tốc độ dưới 10% của toàn thị trường bảo hiểm, thì BIC chắc chắn hoàn thành và có khả năng vượt kế hoạch doanh thu của cả năm 2013.

Về tình hình triển khai các dự án hiện tại BIC đã hoàn thành việc mua lại vốn góp để gia tăng sở hữu tại LVI, đã phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, đang hoàn tất thủ tục để mua lại 65% phần vốn góp tại CVI, tham gia 5% vốn góp trong Liên doanh Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife, dự án triển khai định hạng tín nhiệm đảm bảo hoàn tất trước Quý 2/2014.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu BIC đóng cửa dao động trong biên độ 9.100 – 10.300 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 47.396 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 466,9 triệu đồng/phiên.

Theo Đầu tư Chứng khoán