BizLIVE - Ban lãnh đạo công ty cũng đặt kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, trong đó có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch chuyển trụ sở chính vào TP. Hồ Chí Minh.
BIC đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2016 đạt  230 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng doanh thu phí bảo hiểm riêng đạt 1.750 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc là 1.570 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế riêng đạt 182 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 230 tỷ đồng. 
Được biết, năm 2015, công ty đạt tổng doanh thu 1.067 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 157 tỷ đồng.
Ban lãnh đạo công ty cũng đặt kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016, trong đó có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch chuyển trụ sở chính vào TP. Hồ Chí Minh.
Đối với các hoạt động kinh doanh tại hải ngoại, công ty sẽ tập trung mở rộng kinh doanh, tăng nhanh thị phần tại Lào; kiểm soát rủi ro tốt tại Campuchia và nghiên cứu cơ hội kinh doanh tại Myanmar.
Tại ĐHĐCĐ bất thường 2016 tổ chức hồi cuối tháng 1 vừa qua, 2 thành viên được đề cử vào HĐQT và 2 thành viên vào BKS đều là người Singapore. Trong đó, 2 ứng viên mới tham gia HĐQT của BIC đang là Chủ tịch và phó Chủ tịch của Fairfax Châu Á.

LINH LINH