BizLIVE - Hai lĩnh vực công nghệ truyền thông và dịch vụ khoa học công nghệ có vai trò rất lớn đối với cách mạng 4.0 thì đầu tư tổng cộng chiếm 8% vốn, 13% về doanh nghiệp...
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Cơ cấu đầu tư doanh nghiệp tư nhân còn nhiều bất cập
Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi đại biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân 2019.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân diễn ra ngày 2/5, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư TP.HCM cho biết, năm 1991, tại TP.HCM cứ 3 doanh nghiệp thì có một của Nhà nước, một của tư nhân và một đầu tư nước ngoài. 15 năm sau, năm 2006, cứ 1.000 doanh nghiệp mới thành lập thì chỉ có một của nhà nước, 11 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Năm 2018, trong 1.000 doanh nghiệp mới thành lập, chỉ có 1 doanh nghiệp nhà nước, 30 của nước ngoài, còn hơn 969 là tư nhân. Như vậy, trong 15 năm qua, doanh nghiệp tư nhân chiếm chủ yếu cả về quy mô và về vốn.

Bí thư TP.HCM cũng nhấn mạnh đến vai trò to lớn của doanh nghiệp tư nhân TP.HCM, hiện nay đang đóng góp 63% tổng sản phẩm nội địa và hơn 41% thu ngân sách.  Năm 1991, doanh nghiệp Nhà nước chiếm 57% vốn của tất cả doanh nghiệp, nhưng năm 2018 chỉ còn chiếm 4% trong khi doanh nghiệp tư nhân chiếm 85%. Trong 3 năm qua, TP.HCM có 121.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn là 1 triệu 467 ngàn tỷ đồng, nếu so với số các doanh nghiệp đang hoạt động là 372.000 của TP.HCM thì số doanh nghiệp thành lập 3 năm qua  bằng 1/3 và vốn cũng bằng 1/3. Đồng thời, doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.HCM (chủ yếu là tư nhân) chiếm 50% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, cơ cấu đầu tư của các doanh nghiệp 3 năm gần đây về tổng thể thì hợp lý nhưng còn nhiều chỗ bất cập. Ví dụ số doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, các doanh nghiệp đầu tư chiếm 43% tổng vốn của các doanh nghiệp đầu tư, trong khi số doanh nghiệp bất động sản chỉ chiếm 6,1%; doanh nghiệp lĩnh vực chế biến, chế tạo chỉ chiếm 6% tổng vốn và 10% doanh nghiệp; hai lĩnh vực công nghệ truyền thông và dịch vụ khoa học công nghệ có vai trò rất lớn đối với cách mạng 4.0 thì đầu tư tổng cộng chiếm 8% vốn, 13% về doanh nghiệp. Đây là những điểm yếu và mất cân đối trong cơ cấu đầu tư và doanh nghiệp của TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng, có 7 khó khăn mà doanh nhân TP.HCM đang phải đối đầu, cần tìm giải pháp nhanh.

Một là thủ tục hành chính và quản lý Nhà nước với doanh nghiệp còn rườm rà, lạc hậu so với nhiều nước. Thứ hai, luật pháp còn chồng chéo, chưa đồng bộ, mâu thuẫn, thời gian khắc phục quá dài.

Thứ ba, thiếu vốn một nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng năng suất lao động thấp. TP.HCM chiếm 52% doanh nghiệp cả nước nhưng các doanh nghiệp này chỉ chiếm 15% tổng vốn của các doanh nghiệp Việt Nam, như vậy nhu cầu vốn rất lớn. Trong thời gian qua, năng suất lao động của ta thua kém các nước khá nhiều. Một nguyên nhân quan trọng là mức đầu tư cho một lao động của Việt Nam rất thấp: năm 2013 thua Nhật 20 lần, thua Malaysia 6,5 lần tương đương mức tụt hậu về năng suất lao động.

Thứ tư, tình trạng thiếu đất và nhà, cơ sở kinh doanh hoạt động không hiệu quả. Hàng chục nghìn doanh nghiệp ra đời ở TP.HCM nhưng chưa có quy hoạch hạ tầng, phát triển dịch vụ, vì vậy cần có kinh phí quy hoạch hạ tầng, phát triển dịch vụ ở các thành phố lớn.

Thứ năm, Việt Nam chưa có chính sách tác động mạnh mẽ để khuyến khích phát triển doanh nghiệp công nghệ thông tin, khoa học công nghệ được thành lập nhanh chóng với số lượng lớn làm nòng cốt cho kinh tế tri thức và sản xuất dịch vụ.

Thứ sáu, doanh nghiệp chưa có tập quán phối hợp và đặt hàng các cơ sở đào tạo để đào tạo nhân sự cho mình. Thứ bảy, sự hài lòng của doanh nghiệp chưa thực sự được chính quyền các cấp xem là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá việc cải cách hành chính đối với doanh nghiệp.

Bí thư TP,HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, thành phố phấn đấu giữ sự vượt trội về năng suất lao động gấp 2,9 lần bình quân năng suất cả nước; thu ngân sách trên đầu một lao động bằng 3 tổng bình quân cả nước. TP.HCM sẽ thu hút mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân để triển khai đô thị thông minh, hợp tác với Bộ Thông tin Truyền thông triển khai công nghiệp và dịch vụ 4.0; đi đầu về dịch vụ viễn thông thế hệ 5. TP.HCM cũng khẩn trương triển khai khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố, trở thành hệ sinh thái sáng tạo với quy mô lớn, góp phần lan tỏa khu vực phía Nam…

HUYỀN TRÂM