Bến xe Miền Đông đang thu về mỗi ngày hơn nửa tỷ đồng

Huyền Châm

14:37 09/06/2017

BizLIVE - Nếu bến xe khách lớn nhất phía Nam này đạt mục tiêu kinh doanh như đã định thì hiện mỗi ngày bến đạt doanh thu khoảng 554 triệu đồng.

Bến xe Miền Đông đang thu về mỗi ngày hơn nửa tỷ đồng

Mỗi ngày Bến xe này phục vụ gần 46.000 lượt hành khách - Ảnh: Huyền Châm.

Theo bản kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho thấy, năm 2016 doanh thu của doanh nghiệp đạt hơn 185,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là hơn 103 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 38 tỷ đồng.

Như vậy tính bình quân, mỗi ngày doanh thu của Bến xe khách lớn nhất Miền Nam này đạt hơn 506 triệu đồng; lợi nhuận đạt bình quân khoảng 282 triệu đồng.

Năm 2017, Bến xe Miền Đông đề ra chỉ tiêu sản lượng xe xuất bến đạt 756.000 xe, tức là mỗi ngày sẽ có hơn 2.000 xe xuất bến. Trong đó xe liên tỉnh là 412.000 xe và nội tỉnh là 344.000 xe. Kế hoạch sản lượng xe xuất bến và hành khách xuất bến chỉ tăng khiêm tốn 1% so với thực hiện trong năm 2016.

Lượt hành khách năm 2017 dự kiến đạt 16,75 triệu người, tức là mỗi ngày đạt 45.890 người. Trong đó khách tỉnh là 7,65 triệu người và khách nội tỉnh là 9,1 triệu người.

Theo đó, Bến xe Miền Đông đề ra chỉ tiêu doanh thu cho năm nay ở mức 202,2 tỷ đồng, tăng 4,29% so với con số thực hiện năm 2016 (bình quân mỗi ngày thu về 554 triệu đồng). Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 108,6 tỷ đồng, tăng 5,16% so với 2016 (bình quân mỗi ngày lãi xấp xỉ 330 triệu đồng).

Công ty cho biết, kế hoạch kinh doanh trên được xây dựng trên cơ sở là đơn vị 100% vốn nhà nước. Trong năm 2017, khi công ty thực hiện cổ phần hóa sẽ điều chỉnh kế hoạch theo tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

HUYỀN CHÂM