BizLIVE -

Năm 2018, Tisco thu về 28 tỷ đồng lãi sau thuế, chưa bằng 1/3 số lãi năm 2017 qua đó mới chỉ thực hiện 1/5 mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra trước đó.

Bất ngờ báo lỗ 18 tỷ đồng quý IV, Tisco mới thực hiện 1/5 kế hoạch năm
Ảnh minh họa.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco – mã TIS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018 và năm 2018 với kết quả không mấy khả quan.

Theo đó, doanh thu quý IV Tisco đạt 2.703 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Biên lãi gộp duy trì ở mức khá thấp 3,8% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 102,4 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính tăng gấp đôi cùng kỳ lên 10,4 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay cũng tăng đến 12 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng giảm không đáng kể trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh hơn 2 lần lên 62,5 tỷ đồng đồng thời không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác như cùng kỳ năm trước (25,2 tỷ đồng).

Do đó, Tisco báo lỗ 18,3 tỷ đồng trong quý IV dù cùng kỳ năm ngoái vẫn lãi gần 19 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên Tisco báo lỗ sau 6 năm kể từ quý I/2013.

Việc báo lỗ quý IV đã kéo lợi nhuận ròng cả năm 2018 của Tisco xuống chỉ còn 28 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 số lãi đạt được năm trước dù doanh thu vẫn tăng 12,4% lên 10.935 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Tisco về cơ bản đã hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng mới thực hiện 1/5 mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2018.

Tính đến hết năm 2018, tổng tài sản của Tisco tăng không đáng kể so với đầu năm lên mức 10.578 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 1/3 chủ yếu là hàng tồn kho với 2.402 tỷ đồng trong đó có 6,5 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nợ vay tài chính vẫn ở mức cao với 5.717 tỷ đồng, tương đương hơn 50% tổng tài sản. Trong đó dư nợ vay tài chính dài hạn giảm được 462 tỷ đồng so với đầu năm, xuống 2.802 tỷ đồng, trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính dài hạn lại tăng 613 tỷ đồng, lên mức 2.914 tỷ đồng.

THANH HÀ