BizLIVE - Về kế hoạch 2019, Phát Đạt đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 319% thực hiện năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng 24%.
Bất động sản Phát Đạt: Kế hoạch tăng trưởng 319% có liều lĩnh?
ĐHĐCĐ thường niên 2019 của Phát Đạt đã tổ chức thành công với việc thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Cuối tuần qua, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR) đã tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Kế hoạch doanh thu tăng trưởng 319% 

Năm 2018, PDR đạt doanh thu thuần 2.148 tỷ đồng, tăng 62%. Doanh thu chủ yếu đến từ bán căn hộ và doanh thu bất động sản đầu tư, trong đó đóng góp chính từ dự án The EverRich 2 là 827 tỷ đồng, The EverRich 3 là 172 tỷ đồng, dự án The EverRich Infinity 368 tỷ đồng, dự án Millennium gần 522 tỷ đồng và doanh thu khác 258 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 643 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2017. EPS đạt 2.287 đồng, tăng trưởng 47%.

Tính đến cuối năm 2018, tài sản ngắn hạn PDR trên 8.000 tỷ đồng, tăng 2,4%. Hàng tồn kho của Công ty gần 5.866 tỷ đồng, giảm 4%. Tài sản dài hạn tăng 44% so với đầu kỳ, chủ yếu do công ty đẩy mạnh đầu tư vào dự án Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại) tại Quận 9, dự án Cụm công nghiệp Hàm Ninh và Khu dân cư làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và trung tâm xã Hàm Ninh.

Về kế hoạch 2019, Phát Đạt đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 319% thực hiện năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng 24%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 90% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Lãnh đạo công ty cho biết, mục tiêu Công ty phát triển quỹ đất trên 400 ha. Cụ thể, tại TP.HCM, PDR tập trung phát triển các quỹ đất đã hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, có quy mô vừa và nhỏ tại các khu vực trung tâm thông qua việc mua bán - sáp nhập, tái phát triển các tòa nhà cũ thành các khu dân cư mới và hoán đổi từ các dự án BT để triển khai dự án trong thời gian ngắn nhất.

Công ty đồng thời mở rộng thị trường sang các thành phố loại 2 ven biển - nơi đang hình thành những đô thị trung tâm với định hướng phát triển hạ tầng du lịch tốt như nâng cấp sân bay, hạ tầng giao thông, mở đường bay trong nước và quốc tế và đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Để thực hiện các kế hoạch trên, PDR xác định chiến lược tài chính bền vững, hạn chế sử dụng vốn vay, tận dụng các lợi thế trên thị trường vốn cho mục đích huy động thêm nguồn vốn. Đồng thời, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh thương hiệu thông qua sản phẩm, truyền thông.

Theo phương án phân phối lợi nhuận 2018 trình cổ đông, PDR dự kiến phát hành 61,27 triệu cổ phần để chia cổ tức. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế giữ lại luỹ kế đến ngày 31/12/2018 theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện trong quý II/2019.

Năm 2019, với kế hoạch đạt 900 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, HĐQT PDR trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận trong đó dành tối đa 4%/lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư và phát triển; 4% trích quỹ khen thưởng, phúc lợi và dành đến 90% chia cổ tức cho cổ đông.

HĐQT xin ý kiến cổ đông về việc uỷ quyền cho HĐQT xem xét thực hiện quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án The EverRich 2 (tên gọi cũ River City) và The EverRich 3 (tên gọi cũ Khu nhà ở thuộc phường Tân Phú, quận 7) với giá trị chuyển nhượng phù hợp, đảm bảo giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Đồng thời, uỷ quyền cho HDQT quyết định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản của Công ty thuộc thẩm quyền ĐHCĐ, với giá trị mỗi dự án bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản công ty ghi trong BCTC gần nhất đã được kiểm toán. Đảm bảo giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

HĐQT cũng có tờ trình thay đổi mô hình tổ chức quản lý công ty bằng cách bỏ ban kiểm soát, miễn nhiệm toàn bộ thành viên Ban kiểm soát, đồng thời thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Tổng Giám đốc. Ngoài ra còn trình đại hội thông qua việc để Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty.

Phát hành trái phiếu 14%/năm: "Tiền không bao giờ đủ với các dự án của Phát Đạt"

Trong phần thảo luận, lãnh đạo công ty đã trả lời nhiều câu hỏi từ phía cổ đông xoay quanh mục tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh năm 2019.

Trả lời câu hỏi việc đề ra doanh thu có liều lĩnh, ông Nguyễn Văn Đạt cho biết doanh thu đến từ 4 dự án Bàu Cả, Nhơn Hội, The EverRich 2 và 3 đã có thể hoàn thành mục tiêu doanh thu cả năm. Trong đó, 2 dự án The EverRich 2 và 3 thực tế đã hoàn tất chuyển nhượng.

“Trước đây, chiến lược của Phát Đạt là phát triển các dự án trong thành phố, quy mô dưới 1 ha. Nay thấy Công ty đẩy mạnh các dự án tỉnh miền Trung, vậy còn phát triển ở TP.HCM nữa không?”, cổ đông đặt câu hỏi.

Ông Đạt chia sẻ chiến lược của PDR năm 2018 vẫn kiếm quỹ đấy dưới 1 ha với pháp lý hoàn chỉnh ở TP.HCM để triển khai dự án. Nhưng năm 2018, pháp lý kéo dài nên PDR tập trung hoàn tất hồ sơ các dự án BT để có quỹ đất và tiếp tục tìm kiếm các dự án có hồ sơ pháp lý hoàn chỉnh, tập trung chỉnh trang đô thị vì dù đền bù rất khó nhưng hệ số sinh lợi tốt.

Song song ở TP.HCM, hiện nay ở Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng thị trường bất động sản rất tốt, với những lợi thế của PDR công ty có chiến lược mới là tập trung thị trường miền Trung, có pháp lý hoàn chỉnh để có thể đưa sản phẩm ra thị trường luôn.

Ông Đạt chia sẻ thêm, sắp tới Công ty sẽ tham gia một khu đất ở Bình Đình. Kế đến sẽ có ở Quảng Nam, Đà Nẵng nơi thị trường đang có nhiều khu để đầu tư, dự án phân lô bán nền ở đây đang rất tốt. Ông Đạt khẳng định chắc chắn sẽ hoàn thành kế hoạch đột biến năm 2019 và còn nhiều "của ăn của để" cho những năm tiếp theo.

Về thắc mắc PDR phát hành trái phiếu ngắn hạn với lãi suất 14%/năm là quá cao trên mức bình quân thị trường, ông Đạt cho rằng tiền không bao giờ đủ với các dự án của Phát Đạt. Ông cho biết 14% không cao, 10% hay 14% cao hay không phải nhìn góc độ hiệu quả dự án. Hiện PDR đang có rất nhiều dự án mà chưa thể công bố cho cổ đông…

HUYỀN TRÂM