BizLIVE -

Niên độ 2019-2020, Hùng Vương lên kế hoạch kinh doanh với 12.524 tỷ đồng doanh thu và 790 tỷ đồng lợi nhuận.

Báo lỗ 254 tỷ đồng quý đầu tiên của niên độ mới, Hùng Vương (HVG) lỗ lũy kế 1.743 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2019-2020 (1/10/2019 – 30/9/2020), CTCP Hùng Vương (mã HVG) ghi nhận 729 tỷ đồng doanh thu, giảm 46% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu xuất khẩu giảm 33% xuống 316 tỷ đồng; doanh thu nội địa giảm đến 53% xuống 413 tỷ đồng và doanh thu thủy sản giảm 26% xuống 174 tỷ đồng.

Giá vốn giảm 35%, chậm hơn doanh thu khiến Hùng Vương lỗ gộp 42 tỷ đồng trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh. Kết quả, Hùng Vương báo lỗ 254 tỷ đồng trong quý đầu tiên của niên độ mới, nâng tổng số lỗ lũy kế tính đến hết 31/12/2019 lên 1.743 tỷ đồng.

Ngày 28/2 tới đây, Hùng Vương sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2019-2020 dự kiến thông qua kế hoạch kinh doanh với 12.524 tỷ đồng doanh thu và 790 tỷ đồng lợi nhuận. Trong đó, mảng chế biến cá dự kiến mang lại doanh thu và lợi nhuận cao nhất với lần lượt 6.292 tỷ đồng và 315 tỷ đồng, sau đó là mảng thức ăn thủy sản và thức ăn chăn nuôi.

Cũng tại Đại hội, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc Công ty sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi nâng tỷ lệ sở hữu lên trên 25% vốn mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Theo nội dung hợp tác chiến lược được ký vào ngày 9/1, Thadi sẽ sở hữu 35% vốn Hùng Vương và nắm 65% vốn trong liên doanh giữa Hùng Vương và Thadi phát triển mảng sản xuất heo giống. Tính đến hiện nay, Thadi đã sở hữu 24,28% vốn Hùng Vương, ứng với 53,9 triệu cổ phiếu.

THANH HÀ