BizLIVE -

Hiện AVF đang bị âm vốn chủ sở hữu gần 500 tỷ đồng.

AVF đang lỗ lũy kế gần 1.000 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Việt An (AVF) vừa công bố BCTC quý II năm 2015 với khoản lỗ lũy kế khổng lồ.
Trong 6 tháng đầu năm 2015, AVF ghi nhận doanh thu thuần 47,3 tỷ đồng, giảm 61,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm mạnh do AVF không có doanh thu xuất khẩu trong năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu xuất khẩu của công ty đạt 49,8 tỷ đồng.
Do giá vốn hàng bán lên tới 44,8 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ chỉ đạt 2,4 tỷ đồng.
AVF phải chịu chi phí lãi vay trên 60,3 tỷ đồng. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 1 tỷ đồng và 8,6 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh và chỉ bằng 95% và 82% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu nhập khác chỉ đạt 4,9 tỷ đồng, không bằng 1/2 so với cùng kỳ. Chi phí khác của AVF tăng đột biến lên 48,9 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với 6 tháng đầu năm 2014.
Do đó, 6 tháng đầu năm 2015, công ty lỗ ròng 111,5 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Khoản lỗ này đã kéo lỗ lũy kế của AVF lên 946 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu hiện âm 499,2 tỷ đồng.

LÊ HẢI