BizLIVE - CTCP Đầu tư Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao. 
Anh trai ông Đặng Thành Tâm trở thành Tổng giám đốc ITA
Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty miễn nhiệm ông Thái Văn Mến và bổ nhiệm ông Đặng Quang Hạnh giữ chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty kể từ ngày 01/07/2017. 

Đồng thời bầu bổ sung ông Đặng Quang Hạnh vào HĐQT thay thế cho các thành viên đã từ nhiệm.

 Ông Đặng Quang Hạnh

Ông Đặng Quang Hạnh sinh ngày 05/11/1961, là anh trai của ông Đặng Thành Tâm (chủ tịch KBC) và là em trai bà Đặng Thị Hoàng Yến (chủ tịch ITA). 

Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của ITA, ông Hạnh giữ vị trí Phó Tổng giám đốc. Ông Hạnh đang nắm giữ hơn 3,3 triệu cổ phiếu ITA. 

Mới đây, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của ITA tiếp tục vắng bóng bà Đặng Thị Hoàng Yến. Thay vào đó, ông Đặng Thành Tâm với tư cách là một trong những người sáng lập ITA và là nguyên Tổng giám đốc doanh nghiẹp đã thay chị gái Đặng Thị Hoàng yến chủ trì cuộc họp.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến đang sở hữu hơn 54,3 triệu cổ phiếu ITA, trong khi đó, ông Đặng Thành Tâm cũng nắm giữ hơn 19 triệu cổ phiếu.

BẢO VY