BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Nhâm, Thành viên Ban kiểm soát, CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (mã chứng khoán AMS) do chậm báo cáo giao dịch.
AMS: Thành viên Ban kiểm soát bị xử phạt do chậm báo cáo giao dịch
Ảnh minh họa.
Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số số 108/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Lê Phương Nhâm, cụ thể như sau:
Phạt tiền 22,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm g Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP (Nghị định số 145/2016/NĐ-CP).
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký.
Cụ thể, bà Lê Phương Nhâm - Thành viên Ban kiểm soát, CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (mã chứng khoán AMS) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu AMS từ ngày 08/02/2017 đến ngày 06/3/2017 và đã thực hiện giao dịch mua 10.400 cổ phiếu AMS trong thời gian trên.
Tuy nhiên, ngày 16/3/2017, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện hết khối lượng đăng ký giao dịch của bà Nhâm.
Ngoài ra, còn phạt tiền 2 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm a Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
 Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể, từ ngày 7/3/2017 đến ngày 17/3/2017, bà Lê Phương Nhâm mua 900 cổ phiếu AMS nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

BẢO NGỌC / Theo UBCKNN