BizLIVE - Đại hội đồng cổ đông của AGF đã thống nhất tăng cổ tức năm 2015 từ 20% lên 25% trả bằng tiền thay vì bằng cổ phiếu. Đồng thời AGF sẽ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 4:1 với giá chào bán 10.000 đồng/CP.
AGF: Tăng cổ tức năm 2015 lên 25%, phát hành hơn 7 triệu cổ phiếu
Ảnh minh họa.
CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 được tổ chức vào ngày 23/10/2015. Theo đó,
Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối toàn bộ số tiền hơn 93,8 tỷ đồng. Đồng thời điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2015 từ chi trả bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% sang phương án chi trả bằng tiền mặt tỷ lệ 25%.
Ông Nguyễn Văn Ký, Tổng giám đốc của AGF cho biết, năm 2015 tuy tình hình sản xuất kinh doanh gặp một số khó khăn nhất định nhưng nhờ khoảng lợi nhuận để lại của các năm trước nên việc tăng mức chi trả cổ tức như phương án đưa ra có thể thực hiện được mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty.
AGF cũng sẽ chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu, với khối lượng chào bán là 7.027.435CP, tương đương tỷ lệ chào bán 4:1, giá chào bán 10.000 đồng/CP.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động nhằm năng cao năng lực tài chính và sản xuất kinh doanh của công ty.
Dù cho SCIC, cổ đông nhà nước trong AGF có ý kiến không thông qua phương án phát hành chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của công ty thì phương án nêu trên cũng được các cổ đông còn lại ủng hộ và được thông qua với tỷ lệ 91,02%.
Liên quan đến việc phát hành tăng vốn điều lệ, Tổng giám đốc AGF cho biết, Tập đoàn Hùng Vương cũng như AGF chuẩn bị nội lực để đón đầu các Hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết sắp sửa có hiệu lực bao gồm vốn, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật, thị trường, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm….
Theo số liệu thống kê của Hải Quan Việt Nam, 9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu thủy sản của AGF sang các thị trường đạt gần 44 triệu USD, xếp vị trí 20 đơn vị có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất ngành.

HỒNG QUÂN