BizLIVE -

Sau 9 tháng, Dược Hà Tây ghi nhận 1.282 tỷ đồng doanh thu thuần và 79,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lãi ròng sau thuế thu về 64,3 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2017.

9 tháng lãi tăng 27% so với cùng kỳ, Dược Hà Tây sắp chia cổ tức 10% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Báo cáo tài chính quý III công bố mới đây của CTCP Dược phẩm Hà Tây (mã DHT) ghi nhận sự tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo đó, doanh thu thuần đạt 499,9 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi giá vốn tăng nhanh hơn với 20,3% khiến biên lãi gộp giảm xuống 11,5%, lợi nhuận gộp thu về 57,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng 36,1% trong khi chi phí tài chính giảm 7,9% so với cùng kỳ. Đồng thời chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp biến động không đáng kể so với quý III năm ngoái. Kết quả, Dược Hà Tây 20,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gần 11,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, Dược Hà Tây tạo ra 1.282 tỷ đồng doanh thu thuần và 79,1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 16,1% và 27,4% so với cùng kỳ. Lãi ròng sau thuế thu về 64,3 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 60,2 tỷ đồng.

So với kế hoạch 1.560 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế cả năm 2018, sau 9 tháng Dược Hà Tây đã thực hiện 82,2% chỉ tiêu doanh thu và 87,9% chỉ tiêu lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.

Thời điểm 30/09, tổng tài sản của Dược Hà Tây ở mức 600 tỷ đồng, giảm 34,6 tỷ đồng so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 43,3 tỷ đồng bên cạnh 12,8 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và 8,7 tỷ đồng cổ phiếu quỹ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DHT của Dược Hà Tây đang giao dịch trên sàn HNX với giá 43.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường cượt mức 800 tỷ đồng.

Ngày 01/11 tới đây, Dược Hà Tây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Với gần 19 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dược Hà Tây dự kiến sẽ chi ra gần 19 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Thời gian thanh toán là ngày 15/11.

THANH HÀ