BizLIVE - Quý III/2019, Apax Holdings ghi nhận doanh thu hơn 490 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 
9 tháng đầu năm Apax Holdings đạt doanh thu trên 1.100 tỷ đồng
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, quý III/2019 CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC) đã ghi nhận doanh thu hơn 490 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. 
Lợi nhuận sau thuế quý III/2019 đạt 38 tỷ đồng, và lũy kế đạt 50 tỷ đồng, giảm nhẹ so với lũy kế 9 tháng đầu năm 2018. 
Với kết quả này Apax Holdings đã thực hiện được 73% chỉ tiêu doanh thu đề ra, tuy nhiên lợi nhuận chỉ đạt được 25% so với kế hoạch do 25 Trung tâm Apax Leaders và 4 Trường mầm non Steame Garten mới đưa vào hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2019 nên vẫn đang trong giai đoạn lỗ theo kế hoạch.
Đồng thời trong quý III/2019, Hội đồng Quản trị của Apax Holdings cũng đã thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập hai công ty con là CTCP English Now Global và CTCP Trường liên cấp Firbank Australia với tỷ lệ sở hữu 51% Vốn điều lệ. Trong quý IV/2019, CTCP English Now Global dự kiến đưa vào vận hành từ 2-3 trung tâm đầu tiên thuộc chuỗi Trung tâm Anh ngữ Englishnow. 

TÚ ANH