6 tháng, VNPT báo lãi 1.283 tỷ đồng, hơn 5.300 tỷ đồng tiền mặt

Trần Thúy

18:35 31/08/2016

BizLIVE - Tính tới thời điểm cuối quý II/2016, tổng tài sản của công ty mẹ VNPT đạt 80.382 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với đầu năm.

6 tháng, VNPT báo lãi 1.283 tỷ đồng, hơn 5.300 tỷ đồng tiền mặt

Ảnh minh họa.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2016.
Theo đó, tính tới thời điểm cuối quý II/2016, tổng tài sản của công ty mẹ VNPT đạt 80.382 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,2% so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền và tương đương tiền của VNPT chiếm 5.345 tỷ đồng.
Các khoản đầu tư tài chính cũng chiếm tỷ trọng khá lớn với các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ở mức 26.922 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính dài hạn là 5.598 tỷ đồng.
Đầu tư tài chính dài hạn của VNPT chủ yếu là đầu tư vào các công ty con như VNPT-Vinaphone, VNPT-Media, Tài chính Bưu điện,VNPT Technology...
Lũy kế 6 tháng đầu năm, VNPT đạt 19.792 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 8,75% so với cùng kỳ 2015; trong khi đó, giá vốn bán hàng chỉ giảm 2,3% khiến lợi nhuận gộp giảm tới 36,7%, còn hơn 2.575 tỷ đồng.
Mặc dù vậy, do chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm của VNPT giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 đã giúp lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt gần 1.283 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ..

TRẦN THÚY

Từ khóa: VNPT, lợi nhuận