BizLIVE - Kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines đạt lợi nhuận trước thuế 1.786 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ và cao hơn 136 tỷ đồng so với con số ước tính doanh nghiệp đưa ra trước đó.
6 tháng, Vietnam Airlines báo lợi nhuận trước thuế 1.786 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã HVN) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019.
Theo đó, doanh thu thuần bán hàng trong kỳ đạt hơn 24,1 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 49.675 tỷ đồng, tăng 4,5%.
Trong khi đó, giá vốn bán hàng quý II tăng 8% khiến cho lãi gộp chỉ còn 2.436 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, lãi gộp của doanh nghiệp ở mức 6.451 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,5%.
Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm đạt 613 tỷ đồng, giảm 24% trong khi chi phí tài chính cũng giảm 26,3%, xuống còn 1.544 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay là 755 tỷ đồng.
Lỗ trong các công ty liên doanh liên kết kỳ này của doanh nghiệp kỳ này giảm xuống còn 42 tỷ đồng, so với mức gần 59 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Sau khi trừ đi các loại chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines trong 6 tháng đầu năm đạt 1.406 tỷ đồng.
Lợi nhuận khác trong kỳ của doanh nghiệp đạt 379 tỷ đồng, tăng tới 63,7% so với cùng kỳ năm trước.
Theo đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.786 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ và cao hơn 136 tỷ đồng so với con số ước tính doanh nghiệp đưa ra trước đó.
Với kết quả này, doanh nghiệp đã hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Vietnam Airlines đạt 82,3 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,1% so với đầu năm, chủ yếu do giảm hơn 800 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn và giảm 900 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn. 
Trong khi đó, tiền và tương đương tiền tăng đột biến gấp 2,2 lần so với đầu năm, đạt 8.055 tỷ đồng.

TRẦN THÚY