BizLIVE - Mặc dù doanh thu quý II của PDR tăng 170% so với cùng kỳ năm ngoái, công ty vẫn chỉ lãi vỏn vẹn 350 triệu đồng trong quý II. 
6 tháng, PDR lãi chưa được 600 triệu đồng
Ảnh minh họa.

CTCP Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2014. 

Doanh thu quý II đạt 23,5 tỷ đồng, tăng 170% so với quý II năm ngoái. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bán bất động sản, chiếm 22,4 tỷ đồng, đóng góp 95% vào tổng doanh thu. 

Tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng 101% nên lợi nhuận gộp ở mức 6,7 tỷ đồng, giảm 6%.

Do chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm hơn 5,4 tỷ đồng nên kết quả, lợi nhuận sau thuế của PDR vỏn vẹn 350,6 triệu đồng, giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của PDR đạt 586,3 triệu đồng, giảm 21,4% so với 6 tháng đầu 2013. 

Tổng tài sản tính đến cuối tháng 6 là 5.872,7 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho chiếm đến 91% tổng tài sản (5.376 tỷ đồng). 

Trong đó, hàng tồn kho bất động sản chiếm 5.375,5 tỷ đồng, tăng thêm 305,6 tỷ đồng trong vòng 3 tháng. Dự án The EverRich 2 và EverRich 3 vẫn là 2 dự án có giá trị hàng tồn kho lớn nhất. 
Vốn chủ sở hữu của PDR hiện là 1.427,6 tỷ đồng, trong khi đó, nợ phải trả gấp 3 lần vốn chủ sở hữu, ở mức 4.445 tỷ đồng. 

NGUYÊN MINH