BizLIVE - Lợi nhuận trước thuế của BCG trong 6 tháng đầu năm nay tăng 3,4 lần lên 97 tỷ đồng, trong đó đóng góp chủ yếu vẫn là lợi nhuận thuần từ kinh doanh với 94 tỷ đồng.
6 tháng đầu năm 2019, Bamboo Capital đạt lợi nhuận 97 tỷ đồng
Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã - BCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019.
Theo đó, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của BCG đạt 6.489 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm nay.
Tài sản ngắn hạn tăng mạnh 68% lên 3.296 tỷ đồng so với đầu năm 2019. Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng 2,5 lần lên 1,676 tỷ đồng, chủ yếu là khoản phải thu của công ty TNHH Nam Cường Sài Gòn tới 1.122 tỷ đồng và của một cá nhân Trần Thị Kiều Tiên 196 tỷ đồng…
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 92% lên 411 tỷ đồng so với đầu năm nay, chủ yếu tại dự án tại Hội An là 382 tỷ đồng, dự án nhà máy Tapioteck là 65 tỷ đồng…
Phải trả ngắn hạn khác tăng 47% lên 840 tỷ đồng, trong khi vay nợ ngắn hạn giảm 30% còn 644 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ dài hạn tăng 74% lên 1.224 tỷ đồng.
Kết thúc quý II/2019, BCG đạt 468 tỷ đồng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 97% so với cùng kỳ 2018. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng khoảng 10% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 10% và đạt 52 tỷ đồng.
Chi phí lãi vay giảm nhẹ và lãi từ liên doanh liên kết đem về 11 tỷ đồng (cùng kỳ âm 1 tỷ đồng), lợi nhuận khác đóng góp 3,2 tỷ đồng giúp cho lợi nhuận trước thuế đạt 79 tỷ đồng, tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2018.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, lợi nhuận trước thuế của công ty cũng tăng 3,4 lần lên 97 tỷ đồng, trong đó đóng góp chủ yếu vẫn là lợi nhuận thuần từ kinh doanh là 94 tỷ đồng.
Tính đến 30/6/2019, các khoản nợ xấu của công ty là 30,4 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 25,4 tỷ đồng.
Theo giải trình của Bamboo Capital, trong quý II/2019, công ty đã thực hiện chuyển nhượng một số khoản đầu tư tài chính, do đó doanh thu tài chính có sự tăng mạnh. Thêm vào đó, hoạt động tại các công ty con trong mảng xây lắp và mảng thương mại trong quý hoạt động tốt, ghi nhận nguồn lợi nhuận tăng.
Mới đây, ngày 26/7, Công ty Indochina Hội An Beach Villas, thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital đã ký hợp đồng quản lý khách sạn cho dự án khu resort và villa nghỉ dưỡng Malibu Hội An tại Quảng Nam với Công ty Radisson Hotels Asia Pacific Investments (Mỹ). Theo thỏa thuận, Radisson Hotels sẽ quản lý khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An được đưa vào hoạt động năm 2020.

LAN ANH