BizLIVE - Tập đoàn FLC vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
4 cổ đông nội bộ mua thành công 90.000 cổ phiếu
Lễ ký kết bản ghi nhớ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo đó, ông Lê Thành Vinh, Thành viên Hội đồng Quản trị FLC đã mua vào 30.000 cổ phiếu FLC như đã đăng ký, tương đương 0,04% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Thiện Phú, Kế toán trưởng Tập đoàn FLC, bà Hương Trần Kiều Dung và bà Trần Thị My Lan, Phó tổng giám đốc Tập đoàn lần lượt mua thành công 20.000 cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 0,03% vốn điều lệ FLC.

Giao dịch trên nhằm bổ sung danh mục đầu tư và thực hiện từ 24/3 đến 21/4 bằng phương thức khớp lệnh.

Trước khi thực hiện mua vào, ông Vinh, bà Dung, bà Lan và ông Phú đều không nắm cổ phiếu FLC nào.
 

BIZLIVE