BizLIVE - KTV thu về gần 48,5 tỷ đồng sau khi bán 299.338 cổ phần CTCP Đầu tư phát triển KKT Hải Hà cho 2 nhà đầu tư trong nước.
2 nhà đầu tư mua sạch cổ phần CTCP Đầu tư phát triển KKT Hải Hà do TKV bán ra
Khu công nghiệp, cảng biển Hải Hà "đắp chiếu"

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của CTCP Đầu tư phát triển KKT Hải Hà do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin, TKV) sở hữu.

Theo đó, số lượng cổ phần đưa ra đấu giá 299.338 cổ phần, giá khởi điểm 162.000 đồng/cổ phần

2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu trong đó có 1 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân.

Kết quả đấu giá, 2 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu thầu đã mua hết số cổ phần đưa ra đấu giá với giá đặt mua thành công 162.000 đồng/cổ phần. Như vậy, tổng giá trị số cổ phần bán được là gần 48,5 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư phát triển KKT Hải Hà được thành lập tháng 3/2007, vốn điều lệ hơn 81 tỷ đồng với cam kết góp vốn của Vinashin, Vinacomin, Tổng công ty Sông Đà để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, thuộc huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp cảng biển Hải Hà...

Khu công nghiệp, cảng biển Hải Hà đã được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư năm 2008. UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đã phê duyệt quy hoạch chung xây dựng với tổng diện tích 4.988 ha, đất sản xuất công nghiệp là 2.745 ha. Dự án đã thi công các hạng mục đường giao thông, xẻ núi, san lấp biển... nhưng sau năm 2010 các nhà đầu tư đã rút khỏi dự án và dự án tạm dừng thi công.

Tháng 7/2010, thực hiện Quyết định 926/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tái cơ cấu Vinashin, CTCP Đầu tư phát triển KKT Hải Hà được chuyển giao sang Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines). Tuy nhiên, sau đó, Vinalines đã báo cáo Chính phủ về việc không có khả năng thực hiện tiếp nhận dự án và công ty lại trở về với Vinashin.

Cuối năm 2011, Chính phủ đồng ý cho Vinashin rút lui và đồng ý cho CTCP Tập đoàn Indevco tiếp nhận dự án. Tuy nhiên, quá trình bàn giao giữa chủ đầu tư cũ và chủ đầu tư mới có nhiều vướng mắc, khiến dự án Khu công nghiêp - Cảng biển Hải Hà vẫn "đắp chiếu" nhiều năm liền.

Mới đây, tháng 4/2019, Thủ tướng Chính phủ đồng ý nguyên tắc về việc CTCP Tập đoàn Indevco không tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà. Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc dừng dự án theo quy định của pháp luật; đồng thời, tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất và tiếp tục kêu gọi đầu tư để thực hiện dự án, đảm bảo việc đầu tư dự án phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành, lĩnh vực đã được phê duyệt và theo đúng các quy định của pháp luật.

BẢO VY