2 doanh nhân Nhật Bản vào HĐQT Trần Anh

Chí Tín

22:07 03/04/2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (mã TAG, sàn HNX) đã thông qua việc bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị là đại diện của Nojima Corporation (Nhật Bản).

2 doanh nhân Nhật Bản vào HĐQT Trần Anh

Ảnh minh họa.

Thành viên thứ nhất là ông Okawa Yoshiteru, sinh năm 1945, hiện là tư vấn cao cấp đặc biệt tại Nojima Corporation.

Ông Okawa Yoshiteru học chuyên ngành kinh tế, khoa kinh tế chính trị tại Đại học Waseda. Trước khi làm việc Nojima Corporation, ông Okawa Yoshiteru từng tham gia quản lý điều hành một số doanh nghiệp.

Thành viên thứ hai là ông Noguchi Atsushi, sinh năm 1968, hiện là Phó trưởng Phòng Dự án nước ngoài tại Nojima Corporation.

Cùng việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua việc Nojima Corporation nhận chuyển nhượng toàn bộ 3,7 triệu cổ phiếu (tương đương 20,77%) cổ phần tại Trần Anh từ Aureos Capital mà không qua chào mua công khai.

Hiện nay, Nojima đang sở hữu 1,788 triệu cổ phiếu, qua đó sẽ tăng số cổ phần sở hữu lên gần 5,497 triệu cổ phiếu, tương đương 30,78% vốn của Trần Anh.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2015, Trần Anh dự kiến doanh thu 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 7,8 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2014, Trần Anh đạt gần 2.500 tỷ doanh thu và hơn 3,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Cũng tại Đại hội đồng cổ đông vừa diễn ra, các cổ đông đã quyết định mức cổ tức chi trả năm 2014 là 10%. Số cổ tức trên sẽ được công ty thanh toán bằng tiền mặt vào quý II/2015.

Ngoài ra, năm 2015, Công ty dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ 27%. Với số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại, Trần Anh dự kiến sẽ phát hành 4,82 triệu cổ phần vào quý II hoặc quý III/2015.

Trần Anh cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành ESOP cho cán bộ công nhân viên trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. Số lượng cổ phiếu phát hành cũng như tỷ lệ phát hành sẽ dựa theo kết quả kinh doanh, nhưng không vượt quá 5%.

Theo Báo Đầu tư