BizLIVE -

CTCP Viettronics Tân Bình (mã VTB), CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL), Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC) là những doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức cao nhất, 20%. 

19 doanh nghiệp sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền trong tháng 4/2017
Ảnh minh họa.

Những doanh nghiệp trả cổ tức ngay trong tháng 4/2017.

Có 19 doanh nghiệp sẽ thanh toán cổ tức trong tháng 4/2017. Trong đó, 8/19 doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức từ 10% trở lên.

Tỷ lệ trả cổ tức tiền mặt trong tháng 4/2017  
Các doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức lớn nhất là 20%, gồm có: CTCP Viettronics Tân Bình (mã VTB), CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL) và Công ty Cổ phần Logistics Portserco (mã PRC).

Với khối lượng cổ phiếu hiện tại, VTB sẽ thanh toán hơn 21,6 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 vào ngày 27/04/2017. Cùng ngày đó, RAL sẽ chi 23 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

Với PRC, doanh nghiệp sẽ chi 2,4 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 vào ngày 25/04/2017.

Tiếp theo, ta phải kể đến CTCP Phân bón dầu khí và hóa chất miền Trung (mã PCE) sẽ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 14% vào ngày 25/04/2017. Với khối lượng cổ phiếu hiện tại, doanh nghiệp này dự chi 10,4 tỷ đồng trả cổ tức.

Cũng phải kể đến Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam – CTCP (mã GAS) và CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS) sẽ trả cổ tức vào cùng ngày 28/04/2017. Dù tỷ lệ trả cổ tức  chỉ là 7% và 10%, nhưng đây là hai doanh nghiệp bỏ ra nhiều tiền trả cổ tức nhất khi chi lần lượt là 1.339 tỷ đồng và 187,5 tỷ đồng.

Có 11 doanh nghiệp đã chốt ngày đăng ký cuối cùng trong tháng 4 và sẽ thanh toán cổ tức vào tháng 5 và tháng 6/2017.  Trong đó, 4/10 doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức từ 10% trở lên.

 
CTCP Thực phẩm Chollmex (mã CMF) là doanh nghiệp có tỷ lệ trả cổ tức lớn nhất, 20%. Với khối lượng cổ phiếu lưu hành hiện tại, CMF dự kiến chi 16,2 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016 vào ngày 31/05/2017.

NGỌC ĐỖ