BizLIVE - Dự kiến, riêng Dự án The Terra An Hưng sẽ ghi nhận doanh thu khối thấp tầng với giá trị ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng và đóng góp lợi nhuận trước thuế khoảng 390 tỷ đồng.
Văn Phú – Invest đặt mục tiêu lãi 510 tỷ đồng trong năm 2019
Một dự án do Văn Phú - Invest xây dựng ở Hà Nội.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) vừa hoàn tất Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Báo cáo này sẽ được trình ra Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 20/3 này.
Theo kế hoạch, năm 2019, VPI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất toàn công ty 3.305 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất sau thuế 510 tỷ đồng.
Để hoàn thành kế hoạch trên, VPI  cho biết sẽ thực hiện các giải pháp đồng bộ để triển khai các dự án ở công ty mẹ, các công ty con và công ty liên kết.
Theo tính toán của đơn vị này, riêng Dự án The Terra An Hưng sẽ ghi nhận doanh thu khối thấp tầng với giá trị ước đạt khoảng 1.200 tỷ đồng và đóng góp lợi nhuận trước thuế khoảng 390 tỷ đồng. 
Một dự án khác dự kiến cũng đóng góp cho VPI hơn 1.000 tỷ đồng là Dự án Grandeur Palace - Giảng Võ.
Đối với dự án này, đến hết năm 2018, Grandeur Palace - Giảng Võ đã thi công xong phần thô thấp tầng của khu I và khu II, dự kiến ghi nhận doanh thu khối thấp tầng trong năm 2019 với giá trị khoảng 1.010 tỷ đồng và đóng góp khoảng 143 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm 2019. 
Ngoài ra, Dự án The Terra - Hào Nam được thực hiện bởi Công ty cổ phần đầu tư Văn Phú số 2 tại số 83 phố Hào Nam, quận Đống Đa đã ghi nhận một phần doanh thu trong năm 2018 và dự kiến tiếp tục ghi nhận 525 tỷ đồng doanh thu trong năm 2019 và đóng góp khoảng 93 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. 
Ngoài các dự án trên, năm 2019, VPI và các công ty thành viên dự kiến triển khai các dự án như: Dự án Victoria Thủy Nguyên, Dự án Thảo Điền - Thành phố Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo tài chính quý IV/2018, đến 31/12/2018 tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này đã tăng gần gấp đôi so với ngày 1/1/2018 từ 2.587 tỷ đồng lên 4.015 tỷ đồng. Cùng với đó, vốn chủ sở hữu cũng tăng đáng kể từ 2.036 tỷ đồng lên 2.459 tỷ đồng.
Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ  quý IV/2018 đạt hơn 222 tỷ đồng, tăng nhẹ so với 208 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng mạnh (tăng 150%), đạt gần 221 tỷ đồng so với 88 tỷ đồng của quý IV năm 2017. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế gần 390 tỷ đồng so với 207 tỷ đồng của quý IV/2017.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 87,2%, đạt 309 tỷ đồng so với 165 tỷ đồng của quý IV/2017. Đáng chú ý, việc lợi nhuận quý IV tăng cao đã kéo theo lợi nhuận cả năm 2018 tăng đáng kể so với năm 2017, đạt 435 tỷ đồng.
Theo giải trình của Văn Phú – Invest, sở dĩ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2018 tăng mạnh là công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ, xây lắp, bàn giao nhà thuộc công trình nhà ở thấp tầng và cao tầng thuộc dự án Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, TP Hà Nội và ghi nhận doanh thu từ chuyển nhượng phần vốn góp thuộc sở hữu của công ty.
Trong quý, công ty còn thực hiện quyết toán một số hạng mục thuộc công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Khu đô thị mới Văn Phú đã được bàn giao cho địa phương và hoàn nhập một phần chi phí trích trước không sử dụng hết.
Ngoài ra, công ty con còn ghi nhận doanh thu từ Dự án Hào Nam.

VẠN XUÂN