BizLIVE - UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ của một số dự án thành phần thuộc dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương.
TP.HCM phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất tính bồi thường dự án Metro số 2
Minh hoạt các trạm tuyến Metro số 2.

Theo đó, tại dự án tuyến metro số 2 trên địa bàn quận 1, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,6251 đến 8,0214.

Tại dự án tuyến metro số 2 trên địa bàn quận 10, hệ số điều chỉnh đất ở từ 5,5819 đến 5,6366 và đất sản xuất kinh doanh là 5,523.

Tại dự án tuyến metro số 2 trên địa bàn quận 12, hệ số điều chỉnh giá đất sản xuất kinh doanh từ 11,432 đến 14,777 và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm từ 9,240 đến 9,397.

Tại dự án tuyến metro số 2 trên địa bàn quận Tân Bình, hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 4,659 đến 6,960 và đất sản xuất kinh doanh từ 4,741 đến 5,680.

Tại dự án tuyến metro số 2 trên địa bàn quận Tân Phú, hệ số điều chỉnh giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh là 7,231.

Liên quan tới dự án metro số 2, hồi đầu tháng 3, UBND TP.HCM có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án giao thông đô thị bền vững cho tuyến metro số 2.

Theo đó, để đảm bảo thời gian thực hiện và hiệu quả mục tiêu của dự án, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, UBND TP đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án từ năm 2014 đến năm 2026, để phù hợp với tiến độ điều chỉnh của dự án xây dựng tuyến metro số 2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 1.353 tỷ đồng lên hơn 1.489 tỷ đồng. 

HUYỀN TRÂM