TP.HCM: Chọn Cần Giờ, Bình Chánh là nơi đổ bùn đất từ dự án nạo vét đường thủy nội địa

Huyền Trâm

14:23 14/09/2017

BizLIVE - Hai huyện này được giao xem xét, giải quyết các vị trí đổ bùn, đất nạo vét phù hợp, đảm bảo môi trường; giám sát quá trình thực hiện nạo vét bùn, đất của các dự án cũng như tại vị trí đổ bùn, đất san lấp để đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vấn đề có thể phát sinh gây ảnh hưởng môi trường.

TP.HCM: Chọn Cần Giờ, Bình Chánh là nơi đổ bùn đất từ dự án nạo vét đường thủy nội địa

Bình Chánh và Cần Giờ được giao xem xét, giải quyết các vị trí đổ bùn, đất từ dự án nạo vét đường thủy nội địa.

UBND TP.HCM vừa giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hoặc chủ đầu tư dự án duy tu nạo vét bùn đất các tuyến đường thủy nội địa của thành phố về những dữ liệu khảo sát (kể cả khu vực đề xuất san lấp), kết quả phân tích mẫu về thành phần, tính chất của bùn nạo vét trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án.

Nhằm khai thông luồng tuyến đường thủy nội địa, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thủy được an toàn, UBND TP.HCM chấp thuận vị trí đổ bùn, đất phục vụ cho 7 hạng mục duy tu nạo vét với điều kiện vị trí bãi đổ bùn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, được UBND các quận, huyện nơi có vị trí đổ bùn đất chấp thuận và sự đồng thuận của người dân (nếu thực hiện trên khu đất thuộc sở hữu tư nhân).

UBND huyện Bình Chánh và huyện Cần Giờ được giao xem xét, giải quyết các vị trí đổ bùn, đất nạo vét phù hợp, đảm bảo môi trường; giám sát quá trình thực hiện nạo vét bùn, đất của các dự án cũng như tại vị trí đổ bùn, đất san lấp để đảm bảo phát hiện, ngăn chặn kịp thời các vấn đề có thể phát sinh gây ảnh hưởng môi trường.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đề tài “Nghiên cứu mức độ ô nhiễm bùn thải từ nạo vét sông, kênh rạch của TP.HCM và xây dựng sổ tay hướng dẫn về xử lý, sử dụng bùn thải từ quá trình nạo vét sông, kênh rạch”.

HUYỀN TRÂM