Tháng 7: Hàng loạt “ông lớn” bất động sản ngoại bị thanh tra

Vạn Xuân

14:17 04/07/2018

BizLIVE - Theo kế hoạch, trong tháng 7 này, Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế chính sách về tài chính doanh nghiệp tại 5 công ty có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực bất động sản ở Việt Nam.

Tháng 7: Hàng loạt “ông lớn” bất động sản ngoại bị thanh tra

Một dự án của Keppel Land tại Việt Nam.

Bộ Tài chính vừa cho biết, trong  tháng 7 này, Bộ sẽ thực hiện kiểm tra tình hình thực hiện cơ chế, chính sách tài chính doanh nghiệp tại 5 công ty bất động sản có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), bao gồm: Công ty TNHH Keppel Land Watco - II; Công ty Phát triển căn hộ hướng công viên (G.V.C); Công ty liên doanh Cao ốc Indochine; Công ty TNHH Global Toserco và Công ty TNHH Tháp trung tâm Hà Nội (Somerset Grand Hanoi). 
Việc kiểm tra nhằm thực hiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 09/2016/TT-BKHĐT ngày 30/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như thực hiện quy định tại Quyết định số 1381/QĐ-BTC ngày 24/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành “Quy chế phối hợp kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp tại các tổ chức kinh tế, dự án có vốn đầu tư nước ngoài”.
Các nội dung kiểm tra, bao gồm: trị giá tài sản vốn góp các bên; việc phân chia lợi nhuận đối với phần vốn góp của Nhà nước trong doanh nghiệp; tình hình bảo toàn vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn góp của Nhà nước; tình hình chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án của các bên góp vốn trong dự án; tình hình chấp hành pháp luật về thuế…
Thời gian kiểm tra sẽ được Bộ Tài chính gửi thông báo cho doanh nghiệp trước 7 ngày làm việc.

VẠN XUÂN