BizLIVE - Việc thu hồi để giao TP.Hạ Long quản lý, tạo quỹ đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương .
Quảng Ninh thu hồi gần 150.000 m2 đất của Vinacomin
Ảnh minh họa.
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thu hồi 149.422,4 m2 của Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin giao cho UBND TP.Hạ Long quản lý.
Theo quyết định vừa được phê duyệt, trong 149.422 m2 đất bị thu hồi, có 73.224,9 m2 thuộc phường Hà Tu và 76.197,5 m2 thuộc phường Hà Trung của Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đã được UBND tỉnh cho thuê. Việc thu hồi để giao TP.Hạ Long quản lý, tạo quỹ đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Lý do thu hồi được áp dụng theo qui định tại Điểm C, Khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai 2013 (người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất).
UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi và bàn giao đất tại thực địa cho UBND TP.Hạ Long theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có và chỉnh lý biến động đất đai theo đúng quy định.

VẠN XUÂN