Dù cận Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nhưng Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân cũng thông qua quyết định chấp thuận đơn từ nhiệm của 3 lãnh đạo.
Nhiều sếp địa ốc Hoàng Quân từ nhiệm
Dự án nhà ở xã hội của Hoàng Quân trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.HCM
Đó là 3 phó tổng giám đốc: Ông Đặng Thanh Thảo (Phó tổng giám đốc phụ trách pháp lý), ông Lê Duy Quang (Phó Tổng giám đốc nhân sự, người vừa được bổ nhiệm hồi 6-2018) và ông Nguyễn Hoàng Hà.
Trước đó, tháng 6/2018, trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dàn lãnh đạo công ty đã có sự thay đổi với việc miễn nhiệm 7 người trong ban tổng giám đốc.
Cụ thể, HĐQT miễn nhiệm ông Trương Anh Tuấn, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Tôn, Phó Tổng Giám đốc thường trực; bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính kế toán; ông Trương Thái Sơn, Phó tổng giám đốc phụ trách Marketing và đối ngoại; ông Trương Đức Hiếu, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh; ông Trần Thái Sơn, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư dự án và ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Quản lý dự án.
Cùng thời điểm này, công ty bổ nhiệm ông Phạm Minh làm Tổng giám đốc; ông Lê Tuyển Cử - Phó Tổng Giám đốc; ông Trần Tiến Danh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư quản lý dự án và ông Lê Duy Quang – Phó Tổng giám đốc phụ trách nhân sự.

Theo Người Lao Động