BizLIVE - Mức vay ưu đãi này được áp dụng từ 1/4/2021 đến hết ngày 1/1/2023.
Mua nhà ở xã hội được vay ưu đãi với lãi suất 4,8%/năm
Ảnh minh họa.
Theo Quyết định số 532/QĐ-TTg mới được ban hành ngày 1/4/2021, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 là 4,8%/năm.
Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2021 đến ngày 01/01/2023.
Trước đó, ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành quy định mức lãi suất cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm 2020 để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

VÂN PHONG