Lập danh sách chủ đầu tư chậm tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Vạn Xuân

21:58 20/06/2018

BizLIVE - Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan lập danh sách theo dõi, qua đó báo cáo UBND Thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư chậm tổ chức Hội nghị nhà chung cư.

Lập danh sách chủ đầu tư chậm tổ chức Hội nghị nhà chung cư

Ảnh minh họa.

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2744/UBND-ĐT về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại và chung cư tái định cư trên địa bàn Thành phố.
Theo đó, đối với các chung cư thương mại chưa thành lập Ban quản trị, UBND TP.Hà Nội yêu cầu các quận, huyện khẩn trương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và các bên có liên quan trong việc thành lập Ban quản trị. Đồng thời, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật đối với trường hợp chủ đầu tư chậm triển khai, không thực hiện; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án xử lý theo quy định đối với các chung cư chưa đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị nhà chung cư (chưa đủ hộ dân, số người tham dự không đạt tỷ lệ...), báo cáo Sở Xây dựng kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp.
Sở Xây dựng thông báo danh sách thống kê các chung cư thương mại chưa thành lập Ban quản trị đến UBND các quận, huyện có liên quan; Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để tổ chức Hội nghị nhà chung cư, các trường hợp không có kinh phí bảo trì.
Đối với những tòa nhà đủ điều kiện thành lập Ban quản trị nhưng chủ đầu tư không tổ chức Hội nghị nhà chung cư, không thành lập Ban quản trị thì Sở Xây dựng phối hợp với UBND các quận, huyện tổng hợp, xử lý theo quy định. Đồng thời, lập danh sách theo dõi để báo cáo UBND Thành phố xem xét năng lực nhà đầu tư khi giải quyết đề xuất đầu tư các dự án khác trên địa bàn Thành phố.
Các chủ đầu tư dự án xây dựng nhà chung cư có trách nhiệm thực hiện phần trách nhiệm đã được pháp luật quy định trong việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu để thành lập Ban quản trị; thực hiện các yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật của UBND quận, huyện. Các nội dung trên phải hoàn thành trong quý III/2018.

VẠN XUÂN