BizLIVE - Tên doanh nghiệp sẽ thành lập là Công ty cổ phần Phát triển Bất Động sản Hòa Phát. Vốn điều lệ dự kiến là 2.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát góp 1.998 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,9%.
Hòa Phát lập công ty bất động sản vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng
Một dự án do Hòa Phát xây dựng ở Hà Nội.
Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát vừa thông qua việc góp vốn thành lập một công ty con để quản lý các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển bất động sản.
Theo đó, tên doanh nghiệp sẽ thành lập là Công ty cổ phần Phát triển Bất Động sản Hòa Phát. Vốn điều lệ dự kiến là 2.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Hòa Phát góp 1.998 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,9%.
Doanh nghiệp này sẽ do ông Nguyễn Việt Thắng, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Phát đứng ra đại diện phần vốn góp tại công ty.
Hiện Tập đoàn Hòa Phát đang có một công ty con trong lĩnh vực bất động sản là Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hòa Phát, được thành lập từ ngày 28/9/2001. Công ty con này chủ yếu đầu tư và quản lý các khu công nghiệp như Phố Nối A, Yên Mỹ II (Hưng Yên) và một số số dự án nhà ở Mandarin Garden 1 và Mandarin Garden 2 (Hà Nội)... 
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 của Tập đoàn Hòa Phát, mảng kinh doanh bất động sản mang về doanh thu thuần 193 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế bộ phận 63 tỷ đồng.

VẠN XUÂN