Đang thanh tra tất cả dự án sở hữu “đất vàng”

Bảo Vy

15:00 28/05/2018

BizLIVE - Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, hiện tượng thất thoát giá trị đất đai trong định giá doanh nghiệp nhà nước có nguyên nhân chính do các quy định pháp luật về đất đai chưa rõ ràng…

Đang thanh tra tất cả dự án sở hữu “đất vàng”

Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thừa nhận có hiện tượng thất thoát giá trị đất đai trong định giá giá trị doanh nghiệp Nhà nước. Nguyên nhân chính là do các quy định pháp luật về đất đai chưa rõ ràng, phương án rà soát quỹ đất đai, sử dụng đất của các doanh nghiệp chưa được xem xét trước khi tiến hành cổ phần hoá.

Bên cạnh đó, có tình trạng khu đất vàng sử dụng lãng phí, sau khi cổ phần hoá xong các doanh nghiệp đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng đất không đúng tiêu chí, gây vướng mắc khiến không thể đưa ra đấu giá phần tài sản trên những mảnh đất này.

Ngoài ra, giá đất hiện hành khác lớn so với giá trên thị trường là do chưa xác định đúng giá trị, vị thế các khu đất thuộc sở hữu doanh nghiệp.

Bộ trưởng Hà cho biết, Bộ Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định 01/2017 (sửa đổi), quy định phương án sử dụng đất khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, kiểm tra các dự án "đất vàng".

Ông Hà cũng nhấn mạnh rằng, cổ phần hoá phải tính đến đa mục tiêu, cần quản lý hiệu quả hơn quỹ đất, tính toán quy hoạch lại. Doanh nghiệp nhà nước gây ô nhiễm môi trường, phát triển không phù hợp cần phải thu hồi.

"Các bộ, ngành đang tiến hành thanh tra các dự án có đất vàng. Trên cơ sở đó, khi phát hiện sai phạm sẽ xem xét, xử lý theo quy định. Nếu làm tốt việc này, thất thoát nguồn lực đất đai trong xác định giá trị doanh nghiệp sẽ giảm thiểu, cải thiện về cơ bản", Bộ trưởng Hà nói.

Nêu ý kiến tại nghị trường, đại biểu Trần Văn Minh (đoàn Quảng Ninh) nhấn mạnh đến nội dung quản lý đất đai của doanh nghiệp  nhà nước cụ thể trong vấn đề định giá, nhiều doanh nghiệp đã không tính đến giá trị quyền sử dụng đất hoặc không tính đến giá trị sử dụng đất sau khi điều chỉnh quy hoạch, thay đổi mục đích sử dụng đất.

Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà  nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 cho biết, do lịch sử để lại, các doanh nghiệp nhà nước được giao quản lý và sử dụng số lượng diện tích đất rất lớn.

Kết quả kiểm toán nhà nước giai đoạn 2011-2016 thể hiện nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước quản lý đất chưa chặt chẽ; nhiều diện tích đất được sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích, bị lấn chiếm, tranh chấp, chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý, chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai với ngân sách nhà nước.

BẢO VY