Đà Nẵng xem xét cho đấu giá lại 8 khu “đất vàng”

Vạn Xuân

10:03 26/11/2018

BizLIVE - Khu “đất vàng” 4 mặt tiền vừa thu hồi của VIPICO và 7 khu khác đang được UBND TP.Đà Nẵng xem xét tổ chức đấu giá lại theo kế hoạch thu ngân sách thành phố các năm sau.
 

Đà Nẵng xem xét cho đấu giá lại 8 khu “đất vàng”

Khu "đất vàng" UBND TP. Đà Nẵng vừa thu hồi của VIPICO sẽ được đem đấu giá lại.

Sở Thông tin Truyền thông Đà Nẵng vừa cho biết, UBND TP đang xem xét việc tổ chức đấu giá lại 8 khu đất đã bị hủy kết quả trúng đấu giá theo kế hoạch thu ngân sách thành phố các năm sau, trong đó có khu “đất vàng” A20 thu hồi từ Công ty Cổ phần Vipico (VIPICO) và 7 trường hợp tương tự.
Theo đơn vị này, ngày 16/11/2018, UBND thành phố Đà Nang đã ban hành 8 quyết định về hủy công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần VIPICO và 7 trường hợp tương tự.
Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất đều được UBND thành phố phê duyệt phương án đấu giá, quy chế đấu giá để Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố ký hợp đồng bán đấu giá tài sản và niêm yết, công khai thông tin cho người tham gia đấu giá trước khi tổ chức đấu giá, trong đó có quy định rõ về điều kiện tham gia đấu giá, trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá. Đồng thời, quy định phân kỳ thời gian nộp tiền trúng đấu giá thành 2 đợt để hỗ trợ người trúng đấu giá (đợt 1 nộp 50% trong vòng 30 ngày theo thông báo của cơ quan thuế và đợt 2 trong vòng 60 ngày tiếp theo phải nộp 50% số tiền trúng đấu giá còn lại) và quá thời hạn thanh toán mỗi đợt thì hủy kết quả đấu giá, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách. 
Đề cập đến việc hủy công nhận kết quả đấu giá khu đất ký hiệu A20, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, thực tế, sau khi trúng đấu giá, Công ty CP VIPICO không thực hiện đúng cam kết của chính đơn vị và thông báo của Cục Thuế thành phố khi chỉ nộp 50% tiền trúng đấu giá vào ngân sách đúng thời hạn. Số tiền 50% còn lại (thời hạn nộp chậm nhất là ngày 19/12/2017), công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế thành phố ngày 22/11/2017 và gửi UBND thành phố ngày 17/12/2017 xin chậm nộp nhưng không được Cục Thuế thành phố và UBND thành phố thống nhất.
Tuy nhiên, đến ngày 9/2/2018, công ty tự động tiếp tục nộp đủ so tiền sử dụng đất và tiền thuê đất còn lại và tiền chậm nộp tự xác định vào ngân sách Nhà nước qua tài khoản cua Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng (Thành phố không thu tiền, kể cả tiền chậm nộp khi đơn vị đã trễ hạn).
Căn cứ hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất, phương án đấu giá, nội dung cam kết của chính các đơn vị, cá nhân tham gia đấu giá tại phiếu đăng kỷ đấu giá, Biên bản đấu giá và thực hiện kết luận của Kiềm toán Nhà nước, UBND thành phố đã thống nhất ban hành quyết định hủy kết quả đấu giá đối với khu đất A20 nêu trên, thu hồi tiền đặt cọc nộp ngân sách Nhà nước và hoàn trả lại số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho VIPICO.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, cùng ngày 16/11/2018, UBND thành phố cũng đã ban hành 7 quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của 7 trường hợp khác đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo thông báo của cơ quan Thuế và cam kết của chính các đơn vị tham gia đấu giá, gồm: Công ty TNHH Vận tải biển Trường Sinh; ông Nguyễn Xuân Trung; ông Nguyễn Kỳ Thành; bà Trần Thị Hai; ông Bùi Xuân Cường và bà Nguyền Thị Oanh; ông Lê Chí Anh và bà Trần Thị Hiền; ông Phạm Hữu Cường.

VẠN XUÂN